حمید تقوایی

مردم ایران همرزم و همراه شما هستند; پیام حمید تقوائی به مردم آزاده و مبارز عراق

مبارزات و اعتراضات گسترده شما در شرایط دشوار و غیر قابل تحملی که دارو دسته های جنایتکار اسلامی و دولت دست ساز قومی- مذهبیبر جامعه حاکم کرده اند نوید بخش آینده ای روشن و جامعه ای آزاد و انسانی است. آینده ای عاری از باندها و نیروهای قومی- مذهبی-عشیرتی و …

ادامه مطلب

حرف آخر را مردم میزنند. نگاهی به جنگ لفظی میان فاشیسم آمریکائی و فاشیسم اسلامی

بالا گرفتن جنگ لفظی بین دولت ترامپ و مقامات جمهوری اسلامی یک بار دیگر موضوع سیاست دولت آمریکا در قبال رژیم اسلامی را در مرکز توجه افکار عمومی و در رسانه ها و مدیای اجتماعی قرار داده است. در رسانه های آمریکائی منتقد ترامپ، یعنی اکثر رسانه های آن کشور، …

ادامه مطلب

در نقد سناریوهای پست مدرنیستی برای آینده ایران

در نقد سناریوهای پست مدرنیستی برای آینده ایران انترناسیونال ۷۷۳ حمید تقوایی در خبرها بود که ائتلافی تحت نام “شورای دموکراسی خواهان ایران” هفته گذشته دومین کنفرانس خود را در شهر کلن المان برگزار کرده است. نگاهی به ترکیب شرکت کنندگان و بیانیه پایانی کنفرانس نشان میدهد که ما با …

ادامه مطلب

گفتگو با حمید تقوائی در مورد دور تازه برآمد جنبش انقلابی، منشور انقلاب و اشکال سازماندهی

خلیل کیوان: روزهای شنبه و یکشنبه نهم و دهم تیرماه اعتراض مردم خرمشهر و آبادان به آلودگی آب شرببه تقابل با نیرویهای انتظامی کشیده شد. مردم بطور گسترده به جنگ و گریز با نیروهای سرکوبگر پرداختند و شعارهای تندی علیه حکومت سر دادند. بدنبال آن مردم در شهرهای اهواز، سربندر …

ادامه مطلب

فوتبال و موقعیت باخت باخت حکومت اسلامی

جام جهانی فوتبال، مانند سایر رویدادهای ورزشی بین المللی، صرفا یک رویداد ورزشی نیست بلکه یک پدیده چند جانبه سیاسی- اجتماعی است. اولین جنبه اینست که با بالا گرفتن تب فوتبال، تب ناسیونالیسم و سرود و پرچم و افتخارات ملی نیز در همه کشورهای شرکت کننده عود میکند. این بخصوص …

ادامه مطلب

چشم انداز سقوط جمهوری اسلامی و مارتین لوترهای پلاستیکی

گفتگو با حمید تقوایی; جلسه سخنرانی عبدلکریم سروش در شهر کلن آلمان به صحنه اعتراض و افشاگری مخالفین جمهوری اسلامی از وی بخاطر نقشی که در انقلاب فرهنگی حکومت اسلامی داشت، بدل شد.تعدادی از فعالین حزب در این جلسه حضور یافته و با سئوالات خود از نقش سروش در انقلاب …

ادامه مطلب

حکومت فرو می پاشد

این نوشته برمبنی مصاحبه کانال جدید تدوین شده است   کیوان جاوید: اعتصابات و اعتراضات از هر سو دارد فوران میکند. نمونه کازرون را داریم که جنگ خیابانی براه افتاده است، مردم شهر رژیم را مجبور به عقب نشینی کرده و شکست دادند. دیگر مردم صرفا مطالبه ندارند بلکه دست به حمله …

ادامه مطلب

برجام، غرب، جمهوری اسلامی و مردم

انترناسیونال 765 این نوشته برمبنای سمیناری در جوار پلنوم ٤٨ حزب تدوین شده است   برای بررسی دلایل خروج دولت آمریکا از برجام و پیامدهای آن ابتدا لازمست به خود پدیده برجام بپردازیم و ببینیم چه سیاستها و اهدافی به انعقاد این قرار داد منجر شد.   برجام توافقنامه ای …

ادامه مطلب

حزب رهبر انقلاب وجود دارد

انترناسیونال 765 این نوشته برمبنای سخنرانی افتتاحیه در پلنوم ٤٨ حزب تدوین شده است   پلنوم در زمانی برگزار میشود که همه میگویند سال سرنگونی جمهوری اسلامی است. جنبشی که با خیزش دیماه شروع شد نقطه عطفی در شرایط سیاسی ایران بود. به این معنی که جامعه را وارد فاز …

ادامه مطلب

خروج آمریکا از برجام و پیامدهای آن

مصاحبه کانال جدید با حمید تقوائی;   کیوان جاوید: خروج آمریکا از برجام را چطور ارزیابی میکنید؟ چرا دولت آمریکا از برجام خارج شد؟ حمید تقوائی: این سیاست و هدفی بود که ترامپ از همان دوره کارزار انتخاباتی اش اعلام کرده بود. اعلام کرده بود که برجام را قبول ندارد، این …

ادامه مطلب