اجرای «طرح نور» در اینستاگرام؛ ۲۱ صفحه پرمخاطب مسدود شد!

کیومرث عزیزی فرمانده نیروی انتظامی غرب استان تهران گفته است : «در جریان اجرای طرح نور با رویکرد پایش فعالیت‌ها در فضای مجازی، با رصد مأموران پلیس امنیت عمومی و فتا در فضای مجازی، اطلاعاتی از فعالیت چند صفحه درخصوص انتشار تصاویر نامناسب و هنجارشکن به‌دست آمد و  «مأموران پلیس امنیت عمومی، ۲۱ صفحه اینستاگرامی با مجموع مخاطبان زیاد را مورد شناسایی قرار دادند و با پاکسازی و مسدودسازی صفحات اعلامی، با گرداننده آن‌ها نیز برخورد قانونی به‌عمل آمد.» وی در ادامه کاربران را تهدید کرده و گفته:” پلیس به‌صورت مستمر، فعالیت صفحه‌های مختلف اجتماعی و فضای مجازی را رصد می‌کند و در صورت بروز هرگونه جرایم در این فضا، برابر قانون با افراد خاطی برخورد خواهد کرد.” برگرفته از فارس

***************

کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی غرب استان تهران، دوشنبه ۳ فروردین از «پاکسازی و مسدود سازی» ۲۱ صفحه اینستاگرامی پرمخاطب در غرب استان تهران خبر داد.ویگفته انتشار تصاویر نامناسب و هنجارشکن» را دلیل مسدود کردن ۲۱ صفحه پرمخاطب در فضای مجازی دانست و با ادعای رصد «مستمر» صفحه‌های مختلف اجتماعی و فضای مجازی، کاربران را تهدید به برخورد کرد.

اینرا هم بخوانید

تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و چند خبر دیگر

اعتراضات هر روزه بخشهای مختلف بازنشستگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز هشتم خردادماه در …