احضار جمعی از فعالان معلمان استان خوزستان

به دنبال تشدید سرکوب و ارعاب معلمان و فعالان صنفی شعبه ۱۲ بازپرسی دادگاه انقلاب اهواز پنج تن از فعالان صنفی را به دادسرا فراخوانده است.
در این احضار همکاران خوزستانی، آقایان #بهنیابهمئی‌نژاد، #شهریارشیروانی، #سیامکچهرازی، #اقبالتامرادی و خانم #کوکب_بداغی به مدت ۵ روز فرصت دارند به بازپرسی مراجعه نمایند.اتحادیه آزاد کارگران

اینرا هم بخوانید

۴ نفر از جانباختگان و مصدومان حادثه انفجار گاز آبادانان؛ کارگر مخابرات بودند

جانباختگان و مصدومان حادثه انفجار لوله گاز در محمدشهر آبدانان؛ کارگران بخش خصوصی شرکت مخابرات …