اردنگی مردم به رژیم اسلامی

علیرضا پناهیان سخنران “بیت رهبری” اخیرا گفته است: “دعوای بچه‌حزب‌اللهی‌ها الآن باید نجات مردم فرانسه از بی‌بند و باری باشد اما هنوز دارند در شهرهای خودشان از حجاب، دفاع می‌کنند. آدم این درد را به کجا ببرد”؟ منظور این آخوند انگل این است که جمهوری اسلامی قرار بوده دنیا را با حجاب تسخیر کند اما حالا خودشان علیرغم بگیر و ببند و اسیدپاشی بچه حزب اللهی های شکنجه گر توسط بی حجابان تسخیر شده اند. تازه عمامه شان را هم همان دختران بی حجاب دارند زیر پا له میکنند.

این “درد” را جمهوری اسلامی باید با خود بگور ببرد. این جواب ما به بیت خامنه ای ست! مسئله بر سر رویگردانی از دین و ضد دین شدن میلیونها زن و مرد و پیر و جوان این کشور است. علیرضا پناهیان بهتر است برای نسخه پیچیدن برای مردم در فرانسه به دنبال سوراخی باشد که از گزند خشم و نفرت مردم ایران به آن پناه ببرد. چهل و سه سال است که با زور و اشاعه خرافه و جهل سعی کرده اید که ارزشهای ضد انسانی اسلامی را حاکم کنید. اما از همان روز اول با مقاومت مردم روبرو بوده اید.

حالا چون مردم به شما جواب نه داده اند و عمامه را زیر پای خود لگد می کنند و در اعتراضات خود به حوزه و مسجد حمله ور می شوند و مامورین گشت ارشاد و آخوند را در خیابان گوشمالی می دهند بفکر افتاده اید که باید کاری کرد؟!! مردم را به قعر فقر و نداری راندید و نسل کشی ها هولناک براه انداختید و حالا انتظار دارید مردم شما را با دعا و صلوات به “بهشت” بفرستند؟! نه خیر! مردم چنان شما را با اردنگی به قعر زباله دان تاریخ خواهند فرستاد که دیگر هیچ وقت برنگردید.

در ضمن از قول ما به خامنه ای جنایتکار بگویید که به درک واصل نشود که با او کار داریم!

اینرا هم بخوانید

بازنده سیرک انتخابات، جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای است! حسن صالحی

سیرک انتخاباتی جمهوری اسلامی با پایان خود رسید. مسعود پزشکیان از صندوق رای بیرون آورده …