استخراج نفت در ۲۰۰ هزار هکتار زمین های مناطق نفتی عامل ریزگردها

رابر مستندات موجود، مکانهای شناسایی شده تولید ریزگرد ها بر اساس مطالعات سال ۱۳۸۹ حدود ۲۸۰ هزار هکتار برآورد شده بود. از این میزان حدود ۲۰۰ هزار هکتار آن در محدوده مناطق نفتی است و لذا در سفر سوم دولت قبل در سال ۱۳۸۹مقرر شد از اعتبارات شرکت ملی نفت ایران طی یک دوره ۵ ساله در این کانون ها با روش های مختلف عملیات بیابان زدایی انجام شود.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی ” نفت ما ” ،  در مرحله اول با تامین اعتبار محدوده ام الدبس در شمال غرب اهواز با حدود ۲۵ هزار هکتار توسط پیمانکار قرارگاه سازندگی خاتم اغاز که حدود ۱۵۵ هزار هکتار ان به اتمام رسید. اما حسب تصمیم شرکت ملی نفت مبنی بر لغو مصوبه دولت قبل ادامه فعالیت تعطیل گردید.

اگر چنین تصمیمی در سال ۹۲ یا ۹۳ گرفته نمی شد، طبق برنامه مصوب حدود ۷ کانون مهم واقع در غرب و شرق اهواز تا سال ۱۳۹۵ به پایان می رسید و امروز مردم مظلوم استان دچار ریزگرد های محلی یا نبودند یا به میزان قابل توجه کاهش می یافت.

 عنوان شده است که نبود آب در تالاب هورالعظیم موجب تشدید ریزگردها شده است که تا سال ۱۳۹۴ و برای ریزگردهای ورودی از عراق مصداق داشت ولی تالاب هورالعظیم با سه سال تاخیر با توجیه عدم امکان تامین آب از اردیبهشت ماه سال جاری در دو مرحله از اب رودخانه و تواما زهکش های کشاورزی ابگیری شد بطوری که اکثر ۵ مخزن دارای آب کافی است.

ضمن اینکه این تالاب بیشتر مانع عبور ریزگردها از کشور عراق است. چرا که مانع رطوبتی ایجاد می کند. لذا پیشنهاد می گردد با وجود چنین مصوبه قانونی و تعهدات نفت به مردم خوزستان، باید تمام ظرفیت های تخصصی و سیاسی و اجتماعی به دنبال احیاء تعهدات دولت باشند.

در غیر این صورت تا سالها این گرفتاری  ادامه خواهد داشت و ضمن تحمیل اسیب جدی به سلامت مردم موجب فرار سرمایه های انسانی و مادی و توسعه فقر مضاعف و افزایش عقب ماندگی در استان خوزستان خواهد شد. از همه دلسوزان انتظار است در احیاء مصوبه و سرمایه گذاری در بیابان زدایی از همه ظرفیت های خود استفاده نمایند چرا که فردا دیر است.

اینرا هم بخوانید

طی دو سال ٨ میلیون نفر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است!

روزنامه حکومتی اعتماد:طی دو سال هشت میلیون فقیر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است! …