اشتباه تاریخی اصلاح‌طلبان حکومتی

حسین مرعشی، رئیس یکی از احزاب اصلاح‌طلب حکومتی (“کارگزاران”) اخیرا گفته است: “اشتباه تاریخی ما این بود که از رهبری فاصله گرفتیم.” و آذر منصوری، رئیس یکی دیگر (“اتحاد ملت”) هم گفته: “ما در جمهوری اسلامی هستیم، نه بر علیه جمهوری اسلامی.”

دوری و نزدیکی این جماعت به رهبر و کیهان اشتباه تاریخی و یا در کنار مردم بودن نیست .این فشار اعتراضات روزمره است که این حضرات را یک روز به یک وجب فاصله گرفتن از رهبر مجبور می کند و روزی دیگر ایشان را در آغوش گرم بیت رهبری می نشاند. رادیکال‌تر شدن این اعتراضات و در چشم‌انداز نبودن برون رفتی از بحران‌های متعدد داخلی و بین‌المللی که گریبان این رژیم را گرفته؛ و اعتراضاتی هم که قرار نیست فروکش کنند، فریاد بلند “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمامه ماجرا” را در هر نفس کشیدنی جلوی چشم این جماعت به رقص در می‌آورد. این اظهارات هم دقیقا واکنشی است به دست و پا زدن‌های آخر این رژیم. مردم می‌دانند که اینها جنایتکارانی هستند که هر کدام به گونه ای بلافصل در به تباهی کشیدن زندگی در این جامعه دست داشته اند. هر روزی هم که در کنار این رژیم بمانند برگ دیگری بر پرونده قطور جنائی‌شان افزوده می‌شود.

مندرج در ژورنال شماره ۱۱

اینرا هم بخوانید

نقطه ضعف راست- ناصر اصغری

چپ و راست در انقلاب جاری در حال سازماندهی هستند و قبل از اینکه انقلاب …