اطلأعیه کمیتهٔ مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران به مناسبت جشن اول ماه می۲۰۱۷, یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۶روز جهانی‌ کارگر

کمیتهٔ مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران گرمترین درودهای  خود را به مناسبت روز جهانی‌ کارگر به تمامی کارگران و زحمتکشان و بخصوص کارگران زندانی و زندانیان سیاسی تقدیم میدارد. امیدواریم روز جهانی‌ کارگر امسال نکته عطفی در جهت همبستگی‌ و یگانگی صفوف کارگران و مزدبگیران و مبارزین راه آزادی و برابری باشد. تا دست در دست لرزان حکومت اسلامی جهل، تاریکی‌ و قرون وسطایی را در هم شکسته و بر خرابهٔ‌های آن‌ نظمی نو در اندازیم. نظمی بر اساس آزادی،برابری و منزلت جهانشمول انسانی‌، بدور از هر گونه ستم و تبعیض طبقاتی. “در این نبرد عظیم دو جهان در مقابل یکدیگر می ایستند: یکی جهانِ سرمایه ودیگری جهانِ کار، یکی جهانِ استثمار و بردگی و دیگری جهانِ آزادی و برادری
 امسال در شرایطی به استقبال جشن اول ماه می میرویم که رژیم ضدّ انسانی‌ جمهوری سرمایه داری اسلامی همچنان به حقوق کارگران و عموم زحمتکشان به مطالبات نان،کار آزادی و امنیت شغلی‌ و حق تشکل تعرض نموده و جز زندان، سرکوب و شکنجه پاسخی برای مردم ندارد.حداقل دستمزد ۴ برابر زیر خط فقر و آمار اعتراضات کارگری و صنفی با تناسب سرکوب اوج گرفته است و به درستی‌ موجودیت جمهوری اسلامی را نشانه گرفته است. در سال گذشته اقدام مشترک تشکل‌های معلمان و کارگران در مقابله با بستن “جرم تهدید امنیت ملی” به فعالین کارگری و معلمان به یک حرکت شورانگیز تبدیل و توجه عمیق جامعه را به خود معطوف نمود. زندانیان سیاسی سعید ماسوری، ، بهنام ابراهیم زاده، حسن صادقی، ابراهیم فیروزی، رضا اکبری منفرد، امیر امیرقلی پور، جواد فولاد وند، مهدی فراهی شاندیز، شاهین ذوقی تبار، محمد اکرمی، مهدی امیری، عباس توکلی، علیرضا ناصری، رضا کاهه، امیر حسن وند سیار، اسد محمدی، محسن قندهاری، طی بیانیه‌ای در استقبال از روز جهانی‌ کارگر خواستار بسته شدن کامل پرونده‌های امنیتی ساختگی برای تمامی زندانیان سیاسی و پایان دادن به تهدید، فشار، پیگرد و دستگیری فعالین اجتماعی بخاطر مبارزات برحقشان در دفاع از زندگی و معیشت خود شده اند. اول مه، روز جهانی کارگر امسال بی‌شک فرصتی است برای گسترش مبارزه برای خواستهای بلافصل و ابراز وجود بیش از پیش طبقه کارگر به عنوان نیرویی که میتواند جامعه ایران را از شر جمهوری اسلامی و سرمایه داری رها کند.
 کمیتهٔ مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران با تاکید بر مطالبهٔ بدون قید و شرط آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ و حمایت از خواستهای اعلام شده زندانیان سیاسی، روز جهانی کارگر را گرامی میدارد.
دوشنبه، ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برابر با ۲۴-۰۴-۲۰۱۷
مسول کمیتهٔ مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران
 سرور کاردار

اینرا هم بخوانید

اعتصاب و راهپیمایی کارگران شرکت آرتا پلاست در نمین و تجمع کارگرن پیمانی ارغوان گستر در پترو شیمی ایلام

روز سه شنبه ۲۹ خرداد کارگران شرکت آرتا پلاستُ زیر مجموعه گروه صنعتی آرتا در …