اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای زاهدان، راسک، تفتان و خاش. ١٩نفر زخمی شده اند .فیلم

مردم سیستان و بلوچستان نیازمند حمایت فوری همه ما مردم هستند!

گزارشات مختلف از تیراندازی سرکوبگران به معترضین زاهدان و زخمی شدن برخی از معترضین حکایت دارد. با این وجود مردم معترض زاهدان این تعرض سرکوبگران را عقب زده‌اند و در برخی تصاویر شاهد فرار نیروهای سرکوب در برابر قدرت اتحاد و همبستگی مردم هستیم. امروز مردم در شهرهای زاهدان، راسک؛ تفتان و خاش دست به اعتراضات گسترده ضد حکومتی زدند. بر اساس آخرین خبرها ١٩ نفر زخمی شده اند

https://t.me/wpi_hkki

زاهدان

خاش

اینرا هم بخوانید

بیانیه٢٠ تشکل دانشجویی علیه مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی

بیانیه و فراخوان دانشجویان سراسر کشور علیه مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی رای ما سرنگونی جمهوری …