اعتصابات سراسری کارگران پیمانی نفت, کارگران نفت بر خواست حداقل مزد ١٢ میلیون تومان پافشاری میکنند

اعتصابات کارگری، اطلاعیه شماره ١٧:

امروز ٢٥ مرداد اعتصاب گسترده و سراسری کارگران پیمانی نفت وارد روز پانزدهم خود شد. با ادامه این اعتراضات کارفرمایان و مقامات دست اندر کار با انواع و اقسام ترفند ها و وعده و وعید تلاش میکنند کارگران را به بازگشت به کار ترغیب کنند. اما کارگران متحدانه ایستاده اند و بر خواستهای خود پافشاری میکنند. کارگران میگویند وعده قبول نیست. خواستها را عملی کنید. اعتراض کارگران نفت از جمله به قراردادهای موقت کاری و پیمانی ونداشتن امنیت شغلی، سطح نازل حقوقها و پایین آمدن هر روز بیشتر قدرت خرید کارگران، عدم برخورداری از تجهیزات درمانی با استاندارد قابل قبول، حقوقهای معوقه، عدم ایمنی محیط کار و امنیتی کردن محیط کار است. کارگران نفت در عکس العمل به وعده های افزایش حقوق بر حدقل حقوق ۱۲ میلیون تومان در ماه تاکید کرده اند. اعتصاب سراسری کارگران پیمانی نفت با این مطالبه و با کارزار نه به قرارداد موقت گام مهمی درجهت شکستن قوانین برده وار “مناطق ویژه اقتصادی” است که کارگران شاغل در نفت و مراکز وابسته به نفت را در بر میگیرد و شامل ۶۵ منطقه میشود. بلند کردن پرچم حداقل دستمزد ١٢ میلیون از سوی کارگران پیمانی نفت تا همین جا یک پیشروی بزرگ در جنبش کارگری است.
بنا به گزارشها در یکی از شرکت های نفتی در لامرد کارفرما طی تماسی تلفنی با کارگران جوشکار پیشنهاد پرداخت ١٢ میلیون حقوق را داده است با این هدف که به این شکل کارگران را به سر کار بازگرداند. اما وقتی کارگران به شرکت مراجعه کرده اند، زیر قول خود زده است. کارگران نیز حاضر به شروع کار نشدند و با اعتراض، به اعتصاب ادامه دادند. حرف کارگران پیمانی نفت اینست که با حقوق کمتر از ١٢ میلیون حاضر به بازگشت به سر کار نیستند و با این گفته عملا جلوی هر نوع توطئه گری و تفرقه افکنی را گرفته اند.
خبر دیگری حاکی از اینست که علیرغم قرارداد بین شرکت های پتروشیمی مستقر در ماهشهر با سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و پرداخت هزینه های مربوطه به این سازمان، دادن خدمات درمانی کارگران ماهشهر و مناطق دیگری چون گچساران قطع شده است. این موضوع بویژه در شرایط بحران کرونا به معضلی جدی برای این کارگران تبدیل شده است و کارگران به آن اعتراض دارند..
اعتصاب سراسری کارگران نفت، در کنار ٦٢ روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و سیزده روز اعتصاب کارگران هپکو، و در دل جامعه پر از تلاطم و تجمعات سراسری بازنشستگان در همین امروز نشانگر سیر پر شتاب جامعه بسوی اعتصابات سراسری کارگری و پیشروی جامعه برای پایان دادن به بساط توحش و بردگی حاکم است. یک شکل حمایت فعال از این اعتصابات پیوستن به آنست. شورای سازماندهی اعتصابات را باید در همه جا گسترش داد.
پیش بسوی اعتصابات سراسری
پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
٢٥ مرداد۱۳۹۹، ١٥ اوت ۲۰۲۰

اینرا هم بخوانید

اعتراض پرسنل و کادر درمان بیمارستان خصوصی محب کوثر به واگذاری و خطر بیکاری۷۰۰ پرستار و ۲۰۰ پزشک

وب سایت اقتصاد۲۴-انتقاد، اعتراض و سرانجام تحصن؛ پرسنل بیمارستان «محب کوثر» از روز گذشته در …