اعتصابات گسترده کارگران شهرداری!

تعداد کمی اعتصابات کارگران شهرداری وسیع و گسترده است، اعتصابات کارگران شهرداری ها مداوم و تعطیل ناپذیر شده اند. در تبریر، بندرعباس، لوداب (گراب سفلی) از توابع شهرستان بویراحمد در استان کهکیلویه و بویراحمد، اسلام آباد غرب، یاسوج، ایرانشهر، کلاته، بندرامام رودبار دراستان سمنان، سریش‌آباد در شهرستان قروه، کوت عبدالله، اهواز، مریوان، لوشان، میرجاوه در استان سیستان بلوچستان، روانسر، سنندج، سقز و چندین شهر در سطح سراسری. در دو هفته گذشته بیش از ده اعتصاب کارگری توسط کارگران شهراری ها برگزار شده است. در مریوان و کوت عبدالله و روانسر و اهواز اعتصاب کارگران شهرداری چند روز متوالی است که در جریان میباشد.
مبارزه و اعتصابات کارگران بر محور کوتاه کردن دست مافیای مشترک دولت (شهرداری ها) و پیمانکاران و برای دریافت حقوق های معوقه و وضعیت استخدامی فراخوان داده شده اند.
کارگران شهرداری یک بخش معترض کارگری در شهرهای کردستان و در سراسر ایران هستند. اعتراض علیه پرداخت نکردن بموقع دستمزدها، پایین بودن سطح مزد و نیز قراردادهای موقت کاری از طریق عناصر حلقه بگوش شهرداری ها تحت عنوان “پیمانکاران” چالش مشترک هزاران کارگر شهرداری در سراسر ایران است.
جمهوری اسلامی نظام حافظ سرمایه داران است. نظام استثمار و نظام ضد کارگر و مردم کارکن است. چپاول و دزدی، رانت خواری و فساد ارکان اصلی این نظام ضد کارگر را شکل میدهد. پرداخت نکردن حقوق ها و پایین بودن حقوق و مزایا تا سطح چند برابری زیر خط فقر منشا اصلی رابطه جمهوری اسلامی با کارگران و جامعه است. گفتنی است که پرداخت نکردن بموقع حقوق ها در صدها مرکز تولیدی و کارخانه و شرکت های پروژه ای چالش روزانه کارگران با جمهوری اسلامی و سرمایه داران و کارفرمایان است. هم اکنون اعتصاب کارگران هفت تپه در شوش بیش ار پنچاه روز است در جریان است. زنجیره اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی ها در مراکز مختلف صنعتی بیش از یک هفته است با شرکت هزاران کارگر در جریان است. اعتصاب در صنایع خودروسازی هپکو هم همچنان ادامه دارد. فرهنگیان در تهران و کارکنان حوزه‌های درمانی و خدمات عمومی دولت نیز با تشکیل تجمع‌های اعتراضی در دست‌کم هفت استان نسبت به شرایط کار و دستمزد ها ی پایین و زیر خط فقر در اعتراض و مبارزه هسند و ده ها تجمع اعتراضی را بر پا کرده اند.
امروز فضای سیاسی و اعتراضی جامعه ایران با اعتصاب و کیفرخواست کارگران رقم میخورد. جنبش کارگری روزهای مهم اعتصاب و اعتراض را تجربه میکند. بر بستر این شرایط مبارزاتی بویژه توسط کارگران است که کارگران شهرداری ها در ده ها شهر دست به اعتصاب و تجمع میزنند.
کارگران شهرداری های کردستان در چند ماه گذشته دست به اعتصاب، تجمع و راه پیمایی زده اند. و خواهان دریافت حقوق های پرداخت نشده و کوتاه کردن دستان مافیای مشترک دولت(شهرداری ها) و پیمانکاران هستند.

کارگران شهرداری های کردستان!
تلاش های مبارزاتی شما و اعتصابات مداوم شما نشان از درجه بالایی از اتحاد و همبستگی در میان شما است. در ادامه تلاشهایتان برای ادامه قدرتمند تر مبارزاتتان، برای جلوگیری از تعرض هر روزه به زندگی و معیشتتان و برای رسیدن به خواستهایتان از جمله پرداخت بموقع دستمزدها و تامین حقوق و مزایای مکفی با استاندارد زندگی انسان امروز، از اعضای خانواده هایتان دعوت کنید تا در اعتصابات شما شرکت کنند و همگام و در کنار شما باشند. خانواده ها خود حلقه اتصال مبارزات شما کارگران با مردم شهر و دوستان و آشنایان و فعالین اجتماعی هستند. فراخوان ما به کارگران شهرداریها در کردستان اینست که پیشتاز چنین حرکت و اعتراضی باشند. حول خواستهای فوری خود از جمله پرداخت بموقع دستمزدها، کوتاه شدن دست پیمانکاران، قراردادهای مستقیم کاری، افرایش سطح دستمزدها همراه با فراهم شدن امکان تحصیل رایگان برای کودکان و درمان رایگان جمع شوید و این مطالبات را پلاتفرم مبارزه خود قرار دهید. بر محور این خواستها شوراهای هماهنگی اعتصاب خود را بر بستر روابطی که از طریق گروههای تلگرامی گرد آورده اید ایجاد و اعلام کنید و با چنین تدارکی بسوی اعتصابات سراسری بروید.

خانواده های کارگران شهرداری ها!
تنها راه مبارزه و خلاصی از زندگی مشقتبار، سخت و حقوقهای چندبار زیر خط فقر، حضور فعال شما در اعتصابات و اعتراضات کارگران است. شما را فرامیخوانیم در اعتصابات و اعتراضات شرکت کنید! دوستان و آشنایان و مردم محله و شهر را همراه خودتان به حضور و شرکت فعال در اعتصاب و مبارزه کارگران شهرداری ها فرابخوانید. کانالهای میدیای اجتماعی (فیس بوک، تلگرام، اینستاگرام) و تلفن های شخصی و روابط عادی را فعالانه بدست بگیرید، نیروی صمیمی و مبارز حمایت از اعتصابات کارگران شهرداری بشوید!

کارگران شهرداری!
خواستهای کارگران شهرداری ها در سطح سراسری مشترک است. خواستهای مشترک منشا زمینی و واقعی سراسری شدن اعتصابات و مبارزات کارگران شهرداری ها است. ایجاد شبکه های بهم وصل شده و فراهم کردن زمینه های نهاد و شورای هماهنگی اعتصابات سراسری توسط کارگران شهرداری امری عملی است و در یک قدمی آن قرار داریم. در دو سه سال گذشته ما شاهد اعتصابات سراسری معلمان بودیم که قدرت اعتراض و تاثیر گذاری آنها در فضای مبارزاتی را صدها بار بیشتر کرده است. مادام که خواستهای کارگران شهرداری ها در سطح سراسری مشترک است، تدارک اعتصابات سراسری از استقبال و موفقیت بالایی برحوردار خواهد کرد.
شما با اعضای خانواده هایتان جمع بزرگی هستید. مردم شهرها نیز با شما هستند. آنها را به میدان بیاورید. کلید رسیدن به خواست هایتان اتحاد شما،‌ پیگیری مبارزه و بویژه به میدان آمدن مردم شهر و کارگران سایر مراکز کارگری و خانواده های شما هستند و این شما هستید که میتوانید آنها را به میدان بیاورید. تجربه کارگران هپکو اراک، هفت تپه و فولاد اهواز نشان داد که تنها راه جلب همبستگی دیگران، رساندن صدای اعتراضات به سطح شهر و کشاندن اعتراض به میان مردم است.
شما شایسته زندگی انسانی با بالاترین استانداردها هستید.
پیش بسوی اعتصابات سراسری
پیش بسوی شوراها
٢٢ مرداد ١٣٩٩
١١ اوت ٢٠٢٠

ایسکرا ۳ ۱۰۵

اینرا هم بخوانید

کردستان سنگر انقلاب علیه جمهوری اسلامی- نسان نودینیان پاسخ می‌دهد

مندرج در ژورنال شماره ۷۶۸ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …