اعلام جرم دادستان تهران علیه روزنامه جهان صنعت به اتهام”برهم زدن امنیت روانی جامعه”

میزان، خبرگزاری قوه قضائیه رژیم می گوید دادستان تهران علیه روزنامه جهان صنعت و یک خبرنگار اقتصادی «در پی انتشار مطالبی در جهت برهم زدن امنیت روانی جامعه و متلاطم کردن فضای اقتصادی کشور» اعلام جرم کرد.، «برای این روزنامه و فرد مورد اشاره پرونده قضائی تشکیل و جهت ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار شدند.»در صفحه اول شماره امروز روزنامه جهان صنعت، از تبعات اقتصادی تنش‌ بین ایران و اسرائیل و سقوط بورس ابراز نگرانی شده است

اینرا هم بخوانید

بازنشستگان مخابرات چه می‌خواهند؟

ایلنا:در طول یک سال اخیر، بازنشستگان مخابرات هر هفته به طور سراسری در استان‌های مختلف در …