امام جمعه اهواز:”حجاب خط قرمز امام زمان است”!

موسوی‌فرد امام جمعه اهواز گفته است:” حجاب خط قرمز امام زمان است / باید فرم خاص برای کارمندان ادارت تعیین شود و موظف هستند رعایت کنند”!

. ۳۰ گناه در کنار بی‌حجابی اتفاق می‌افتد. باید فرم خاص برای کارمندان ادارت تعیین شود و موظف هستند رعایت کنند. استکبار برنامه‌ریزی کرده است و می‌داند که اگر می‌خواهند امتی را به انحراف ببرند باید چه کار کنند و از بانوان شروع می‌کنند.  مسئولان در این زمینه باید به وظیفه خود عمل کنند؛ این درخواست مردم است. از سوی دیگر مردم نیز باید به تکلیف خود عمل کنند و بی‌تفاوت نباشند و تذکر دهند. درست است نهی از منکر سخت است اما عادت می‌کنیم. مومنان نباید نسبت به گناه بی‌تفاوت باشند. مردان و زنان باید حجاب را رعایت کنند.وب سایت رویداد 24

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …