امام جمعه مشهد با انتقاد از گسترش بی حجابی گفته: نباید مسئله بی‌حجابی را با درگیری حل کنیم!

علم‌الهدی امام جمعه مشهد در مورد گسترش بی حجابی گفته است:” خانم بی‌حجاب و عزیزی که روسری از سر خود برمی‌دارد، باید بداند با دشمن خدا و دشمن کشور همکاری می‌کند. اگر متوجه نیست، من و شما باید او را متوجه کنیم. البته امروز نهی از منکر نباید منجر به درگیری شود، زیرا خواست دشمن نیز همین است. امر به معروف و نهی از منکر شرایطی دارد و امروز در خصوص حجاب باید به گونه‌ای متفاوت از قبل انجام شود. نباید مسئله بی‌حجابی را با درگیری حل کنیم، زیرا باعث می‌شود در کشور ما عده‌ای طرفدار حجاب و عده‌ای دیگر طرفدار بی‌حجابی شوند.”.

مردمی که عبادت‌تان باعث شرافت پیامبر شده، نباید بگذارید شرافت پیامبر در جامعه شما با تظاهر به فسق خدشه پیدا کند. رهبری در فرمایشات چند روز پیش خود دو دغدغه را در مورد حجاب مطرح کردند؛ اول اینکه چالش بی‌حجابی را عده‌ای در یک اغتشاش و فتنه خارجی برای براندازی انقلاب و اسلام درست کردند و حالا نه دولت و ملت و نه تشکل‌های اجتماعی ما هیچ کدام نباید بایستند دشمن توطئه خود را در کشور پیاده کند.

وی با بیان اینکه باید مشکل بی‌حجابی را با مزاج اجتماعی حل کنیم، گفت: تمام خواهران و برادران بدانند در خصوص حجاب سایر خواهران مسئولیت دارند. اگر خواهران برجسته و سازنده ما در مراکز آموزشی حضور یابند و نسل جوان را با برنامه‌های خاص از جمله تشکل‌های عفاف و حجاب جذب کنند، نهی از منکر موفقی صورت می‌گیرد و مشکل حل می‌شود، زیرا مردم ما مسلمان اند. ۴۵ سال از انقلاب می‌گذرد و اسلام در گوشت و پوست نسل جوان نفوذ کرده است. انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا این قدرت را داشته که دین را در عمق جان مردم نفوذ دهد و مردم دین خود را دوست دارند. وقتی جامعه ما چنین است، می‌توان مشکل بی‌حجابی را با مزج اجتماعی حل کرد. از وب سایت فرارو

اینرا هم بخوانید

بازنشستگان مخابرات چه می‌خواهند؟

ایلنا:در طول یک سال اخیر، بازنشستگان مخابرات هر هفته به طور سراسری در استان‌های مختلف در …