انقلاب ایران و داوران خود گمارده! بابک یزدی

سالهاست که حزب کمونیست کارگری می‌گوید انقلابی در پیش رو داریم و این انقلاب همگانی هست. به این معنی که توده‌های میلیونی مردم، با هر گرایش سیاسی ای که داشته باشند، در این انقلاب شرکت خواهند کرد. البته واضح هست که هر انقلابی همگانی هست و توده میلیونی مردم در آن شرکت می‌کنند. از انقلاب مشروطیت تا انقلاب کبیر فرانسه تا انقلاب اکتبر و انقلاب ۵۷ ایران همه چنین بودند. در نهایت انقلاب‌ها را رهبری انقلاب مشخص می‌کند که آن انقلاب چه سرنوشتی پیدا کند. ما کمونیستها باید بیشترین تلاشمان برای شرکت در انقلابها و پیشبرد خط و برنامه و سیاست خودمان باشد به شکلی که بتوانیم بیشترین تاثیر را در آن داشته باشیم. تا بتوانیم رهبری، و یا بخشی از رهبری آن را در دست بگیریم. عده ای هم کارشان چرتکه انداختن و خانه نشینی همراه با مبصری و امر و نهی کردن است. یک خصلت مهم انقلاب جاری که رهبری حزب کمونیست کارگری از سالها روی آن تاکید کرده زنانه و علیه مذهب بودن آن است.

در طیف راست تا همین اواخر، اکثریت تئوریسین ها و رهبرانش از لیبرال و دموکرات و جمهوریخواه و مشروطه خواه و سلطنت پرست همه از انقلاب متنفر بودند. کلا طیف راست در هیچ کجا خواهان انقلاب نبوده و نیست و تمایلش ساخت و پاخت از بالا با حاکمان است؛ مگر اینکه عملا با آن مواجه شود. چنانکه در انقلاب جاری و نوین ایران می‌بینیم که خیلی‌ها یک شبه طرفدار انقلاب شدند.

طیف چپ علی العموم همه خواهان انقلابند. بر این باورند که انقلاب عظیم اجتماعی می تواند و باید ریشه فقر و ستم طبقاتی و استثمار را براندازد. اکثریت چپ، انقلاب را جشن توده‌های استثمار شونده و خود را در آن شریک می‌داند. برخی به اصطلاح چپها هم هستند که واقعا خودشان را مسخره عام و خاص کرده اند. ظاهرا نه دردی دارند نه درد دیگران را متوجه هستند. یک عده آدم به تمام معنا سکت، بی عمل، بی برنامه، بی تاثیر، بی خاصیت و خانه نشین، در کنج خانه با تئوری های خود، در فنجان انقلاب می‌کنند. نه مردم را می شناسند، نه فونکسیون‌های اعتراض مردم را و نه از سوخت و ساز جامعه خبر دارند و نه درکی از دنیای بیرون از پنجره فیسبوک خود دارند. مرتب در پشت کامپیوتر خود در فیسبوک شعار میدهند و علیه این و آن شمشیر چوبین میزنند!

این افراد چنان متوهمند که بی‌وقفه در فیسبوک فتوا صادر کرده و به مردم کف خیابان رهنمود می دهند! اینها مراجع بدون مقلد هستند! مبصرهای بدون دانش آموز؛ و داورهای بدون بازیکن! فکر میکنند چون نمی‌توانند و بلد نیستند سوسیالیستی عمل کنند پس باید وردهای سوسیالیستی بخوانند! یکی از اینها اخیرا در یکی از اوامرش خطاب به ما نوشته بود: “اگر نمیتونی سوسیالیستی عمل کنی، حداقل سوسیالیستی حرف بزن و تبلیغ کن: نقد کن”. این شاید کل کاری است که اینها سالیان سال است سرگرم آن هستند.

اما برای اینکه مفهوم این حرف ایشان را خوب تشخیص دهید به این نکته دیگر او توجه کنید: “حالا حککا افتخار میکنه رفته پشت حرکتی که توسط دولت کانادا به نیابت از غرب و برای سوار شدن به خیزش انقلابی سازماندهی شد.” “حرکتی که توسط دولت کانادا…” دولت کانادا آمده در تورنتو و یا ونکوور تظاهرات دهها هزار نفر راه انداخته! آنقدر پرت و در غار کهف مانده است که آدم نمی داند چه بگوید! حتی تظاهرات های دهها هزار نفره مردم علیه جمهوری اسلامی را هم به دولت کانادا نسبت میدهد تا آنرا تخطئه کند. شاید از نظر روانی به این کار نیاز دارد تا بی عملی خود را با کوبیدن مردم معترض نشان بدهد.

در مبارزه علیه رژیم اسلامی به مبصر و داور خود گمارده نیازی نیست. اگر بازی بلد نیستید لطفا مزاحم دیگران نشوید!

۱۸ اکتبر ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

تأمین اقتصادی برای مردم باعث ظهور یزید می گردد! مهران محبی

تیتر انتخاب شده این نوشته نقل به مضمون صحبت اخیر علم الهدا از مؤسسین دانشگاه …