ایرج فرجاد: روزنه ای به زندگی میلیاردها انسان هم سرنوشتم

معرفی کتاب: ایرج فرجاد یکی از فعالین سیاسی سرشناس در شهرهای کردستان ایران است، او کتابی در مورد زندگی و فعالیتهایش که تماما وقف مبارزه با فرودستی و ستم به اکثریت جامعه است را به رشته تحریر در آورده است. او از زندگی فرودستانی نوشته است که خود در هم سرنوشتی با آنها هم درد بوده اما این وضعیت غیرانسانی را نپذیرفته و سالهای زندگی اش را وقف مبارزه برای یک زندگی بهتر کرده است. سایت روزنه شما را به خواندن این کتاب دعوت میکند. لینک کتاب از اینجا

http://rowzane.com/nduiopf/uploads/2020/08/iraj-farjad-14.pdf

با ایرج فرجاد درباره کتاب “روزنه ای به زندگی میلیاردها انسان هم سرنوشتم”

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …