اینترنت و دیکتاتورها

اینترنت به بلای جان جمهوری اسلامی تبدیل شده است. روز چهارشنبه ۲۲ دیماه بعد از برگزاری یک جلسه غیر علنی مجلس، ۱۸۰ نماینده این نهاد حکومتی خواستار محدود شدن بیشتر اینترنت شدند.

علت این تعجیل برای محدود کردن اینترنت روشن است. فناوری اینترنتی ساز و برگی است که مردم با استفاده از آن حاکمان جنایتکار را به چالش می کشند. جمهوری اسلامی از خدمات اینترنتی از جمله برای اشاعه دروغ، خرافه و کهنه پرستی استفاده می کند. و مردم از اینترنت منجمله برای نقد خرافات مذهبی، رشد آگاهی و آشنایی با پیشرفته ترین دستاوردهای بشری و همچنین خبر رسانی درباره مبارزات و سازمانیابی اعتراضات خود بهره برداری می کنند. دولتهای سرکوبگر دنیا هر جا که بخواهند با مردم معترض مقابله کنند قبل از هر چیز به فکر خاموش کردن اینترنت می افتند.

امروزه با استفاده از شبکه های اجتماعی، نقد نظری و سیاسی وضع موجود، تبادل نظر سیاسی، اشاعه افکار و آرا، تاثیرگذاری بر فضای سیاسی، به چالش کشیدن دولتها، شکل دادن به حرکتهای اعتراضی توسط فعالین اجتماعی و متشکل شدن بخش های مختلف مردم بسیار آسانتر شده است.

رژیمی که در دنیای واقعی بطورروزانه همه مقدساتش توسط مردم زیر پا گذاشته می شود حقیقتا چگونه می خواهد در دنیا “مجازی” موفقیتی بدست آورد؟! سالهاست که علیرغم فیلتر شدن شبکه های اجتماعی و سرعت پایین و کیفیت بد اینترنت مردم از این ابزار برای سرنگونی رژیم استفاده کرده اند. محدودیت های بیشتر خللی در اراده مردم ایجاد نخواهد کرد.

مندرج در ژورنال شماره ۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

اینرا هم بخوانید

فراخوان جهانی علیه مضحکه انتخاباتی – حسن صالحی

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …