این حزب شماست، به آن کمک مالی کنید! اصغر کریمی

بخشی از هزینه‌های مختلف حزب کمونیست کارگری از طریق کمپین‌های مالی سالانه حزب تأمین می‌شود. بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های حزب را تلویزیون کانال جدید به خود اختصاص می‌دهد. کمک‌هزینه به برخی از دست‌اندرکاران حزب و کانال جدید، سرورها و سایت‌ها، تجهیزات فنی استودیوها، سفرها و مأموریت‌ها نه تمام بلکه بخش اعظم هزینه‌های حزب را تشکیل می‌دهند.

در دو سال گذشته هدف کمپین‌های مالی را ۱۰۰ هزار دلار اعلام کردیم و امسال هم همین‌طور. دو سال قبل بیش از ۱۲۰ هزار دلار و سال قبل بیش از ۱۳۰ هزار دلار به همت فعالین سیاسی، مخالفین حکومت و اعضا و دوستداران حزب جمع‌آوری شد. امسال امیدواریم سقف کمک‌ها بیشتر باشد تا بتوانیم فعالیت‌ها و پروژه‌های مختلفی را که دائم در حال بیشترشدن هم هست به‌پیش ببریم. این را هم اضافه کنم که به کمپین سه سال قبل ۲۲۸ نفر، دو سال قبل ۳۵۲ نفر و سال قبل ۴۲۱ نفر از داخل و خارج کشور کمک کردند. امیدوارم این سیر صعودی امسال با شیب بیشتری ادامه پیدا کند.

این حزب شایسته کمک‌های بسیاربسیار بیشتری است. حزبی که از روز تولدش تا کنون بی‌وقفه علیه جمهوری اسلامی و علیه جنایات آن جنگیده و صمیمانه برای متحد کردن مبارزات بخش‌های مختلف مردم حول سیاست‌های رادیکال و انسانی تلاش کرده است. بسیاری از اعضا و کادرهای حزب بخش زیادی از زندگی خودشان را، وقت و توانایی و امکاناتشان را صرف پیشبرد مبارزه در راه نجات مردم کرده‌اند. علیه اعدام و سنگسار، برای آزادی زندانیان سیاسی، در دفاع از کودکان و ارتقای فرهنگ جامعه نسبت به کودکان، در دفاع از حقوق زنان و علیه حجاب اسلامی، تلاش برای متحد کردن کارگران و سازماندهی انواع کمپین‌های بین‌المللی در دفاع از آنها، دفاع از خواست‌های حق‌طلبانه مردم کردستان و سایر مناطق تحت ستم، دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی و رنگین‌کمانان، رساندن صدای اعتراض مردم به گوش جهانیان و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی. یا تلاش برای سازماندهی پناهندگان و نجات آنها از دیپورت، دفاع از حقوق شهروندی مهاجرین افغانستانی علیه جمهوری اسلامی و رفتارهای فاشیستی با آنان، علیه طرح‌های تفرقه‌افکنانه و بیراهه اپوزیسیون دست راستی و قوم‌پرستان، علیه مذهب و خرافات مذهبی و غیره. حزبی که به سنگسار در ایران پایان داده، تعدادی را از سنگسار و اعدام نجات داده و نقش مهمی در شکل‌دادن به جنبش و خواست لغو مجازات اعدام داشته است. حزبی که از بیش از دو دهه قبل انقلاب را تنها راه نجات جامعه دانسته، از انقلاب زنانه صحبت کرده و نقش مؤثری در شکل‌دادن به انقلاب و بنیادهای سیاسی و فکری انقلاب زن زندگی آزادی داشته است. تلاش زیادی کرده است که مطالباتی مانند تحصیل و درمان رایگان و خواست‌های رفاهی مردم و آزادی‌های بی‌قیدوشرط را به مطالبات عمومی جامعه تبدیل کند. بیش از سه دهه از عمر این حزب و فعالیت‌های مستمر و شبانه‌روزی اعضا و کادرهای آن، این حزب را به فعال‌ترین حزب سیاسی اپوزیسیون و کانال جدید را به صدای رسای انقلاب تبدیل کرده و از هر نظر شایسته حمایت گرم همه مبارزین علیه جمهوری اسلامی است.

به این حزب کمک کنید. نه فقط برای تضمین آینده پس از جمهوری اسلامی بلکه همچنین برای پیشروی مبارزه علیه جمهوری اسلامی، برای تبدیل‌شدن به حزبی که توانایی و شایستگی رهبری انقلاب علیه جمهوری اسلامی را دارد، حزبی که جامعه به‌شدت به آن نیاز دارد.

این حزب شما است. شما را فرامی‌خوانم با هر چه در توان دارید به این حزب کمک مالی کنید تا با دست بازتری نقش مؤثرتری در سازماندهی و پیشبرد انقلاب زن زندگی آزادی ایفا کند.

اینرا هم بخوانید

از زیربنای الاغ تا بوسه پیامبر- اصغر کریمی

خامنه‌ای روز ۵ اردیبهشت در میان جمعی از جمعیت کرایه‌ای گفت: «بوسه پیامبر بر دستان …