بازگشت قاتل- یاشار سهندی

ابراهیم نبوی معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی در سالهای 61 تا 64، همان دهه ای که بلاخره از سوی نماینده ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، جاوید رحمان به تازگی تاکید کرد در ابتدای این دهه هم در ایران جنایت علیه بشریت صورت گرفته است، فرمودند: به پزشکیان رای میدهم! چون براندازی به بن بست رسیده است! و در مورد “سجایای” پزشکیان فرمودند:

“او خردمند، دوستدار ایران، دارای سابقه اجرایی خوب، معتقد به تغییر و حامی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی است و نگاهش به سیاست خارجی نگاه درستی است که با انتخاب ظریف به عنوان همکار خودش تعریف می‌شود.” آنچه ایشان برشمرده را وارونه کنید منظور ایشان واضح میشود. ظریف به تنهایی میتواند در پیش چشم دنیا همه جنایتهای جمهوری اسلامی را “علاج” کند و از جلادان آن چهره ای را بسازد که ابراهیم نبوی ردیف کرده است.   

زیاده حرفی نیست جز اینکه یک بار دیگر ثابت شد قاتل به محل جنایت خود برمیگردد. قاتلین جمع شده در حاکمیت جمهوری اسلامی و رانده شده از این حاکمیت هیچ چیزی از هم کم ندارند، بخصوص در وقاحت و بی شرمی.

اینرا هم بخوانید

شریفه محمدی؛ صدای بلند شرافت انسانی – یاشار سهندی

مندرج در ژورنال شماره ۷۷۴ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …