یاشار سهندی

در سالگرد انقلاب؛ هراس آنها توان انقلاب- یاشار سهندی

کارگر کمونیست 797روز شنبه 25 شهریور 1402 از کله صبح نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی خیابانی که سنتا محل تجمعات اعتراضی است قرق کرده بودند. از ابتدای هفته گذشته این نیروها، عصرها در این محله با تعداد کم خودی نشان میدادند. هر چه به آخر هفته نزدیک میشدیم تعداد و ساعات …

ادامه مطلب

صرفا جهت یادآوری نه ثبت در تاریخ! یاشار سهندی

” آنچه رضاپهلوی و مشروطه طلبان تعقیب میکنند، آرزوهای دفن شده سیستم سیاسی است که در سال ۱۳۵۷ با اراده توانای مردم متنفر از حکومت فاسد و مستبد سلطنتی سرنگون شد. احیای این اتوپی در جامعه انقلابی ایران جزو محالات است. “این سخنان من یا کسی از اعضای و کادرهای …

ادامه مطلب

در یکسالگی انقلاب زن زندگی آزادی, “ژینا” زندگی بخش یک انقلاب- یاشار سهندی

عصر جمعه 25 شهریور سال 1401، به مانند همه عصرهای جمعه نبود. خبری در ایران پیچید و ایران و جهان را دگرگون کرد. “مهسا امینی توسط گشت ارشاد به قتل رسید.” سه روز بود که همه با التهاب، خبر دست و پنجه نرم کردن مهسا با مرگ را دنبال میکردند. …

ادامه مطلب

عمق رذالت؛ از آخوند حاکم تا اصلاح طلب رانده شده- یاشار سهندی

آخوندی از قول آخوندی دیگری که در نزد ایشان “مرجعیت” دارد ( مقامشان در نزد خودشان بهمین سان پلشت و کثیف است) نقل کرده که میتوان بهر وسیله ای، حتی کارهای نکرده را به مخالفان ولی فقیه چسباند، چون پیشاپیش ایشان “فاسق”( کسی که از دستور خداوند نافرمانی میکند!) محسوب …

ادامه مطلب

نامه ای سرگشاده به یک نفر! یاشار سهندی

“حسین جان اکبری”( بنده به سیاق زنده یاد اسماعیل خویی که هرکه برایش عزیز بود یک “جان” به اسم کوچکش اضافه می نمود، لازم دیدم که اینگونه مراتب دوست داشتنم را به شما ابراز نماییم!) شما “نامه ای سرگشاده به همه کارگران جهان” منتشر کردید تا آنها را متوجه سازید …

ادامه مطلب

از کشتار تابستان 67 تا امروز– یاشار سهندی

کارگر کمونیست ۷۹۵از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 ، سی و پنج سال گذشت. کشتاری برای اطمینان یافتن از دوام و قوت قلب گرفتن جمهوری اسلامی که می تواند به حیات نکبت بار خود ادامه دهد. کشتاری که آرزوهای زیادی را کشت، اما در عین حال نتوانست آرزوی سرکوب …

ادامه مطلب

سمت درست تاریخ کجاست؟ یاشار سهندی

سایت گویا:”علی کشتگر از رهبران سازمان فدایی خلق با ابراز پشیمانی از شورش سال ۱۳۵۷، اعتراف کرد که «ما در جبهه شر و در سویهٔ غلط تاریخ ایستاده بودیم.»” فرض میکنیم که این اظهار نظر کاملا صادقانه است. اما این کافی نیست. اگر واقعا ایشان به چنین درکی رسیدند لطف …

ادامه مطلب

نگاه طبقاتیِ “باورمندان” به نظام طبقاتی- یاشار سهندی

جلال ایجادی جامعه شناس و پژهشگر ساکن فرانسه، در مقاله مفصل به “بررسی جنبش کارگری با انقلاب مهسا “پرداخته است. تورج اتابکی پژوهشگر ارشد ساکن هلند، با آصف بیات جامعه شناس ساکن امریکا، به مصاحبه نشسته و در جستجوی طبقه کارگر به ” طبقه، بهار عربی و جنبش زن زندگی …

ادامه مطلب

“آنچه پشت دیوارهای یک کارخانه می‌گذرد؛” گزارشی که حذف شد! یاشار سهندی

شرکت “کروز” یکی از بزرگترین تامین کنندگان قطعات برای شرکتهای خودروسازیهای اصلی ایران از جمله سایپا و ایران خودرو است. شرکتی که در اوایل دهه 60 در گوشه ای از جاده مخصوص کرج شروع به کار کرد، و در زد و بند با باندهای حکومتی از اواخر دهه 60 رفته …

ادامه مطلب

استثمار با طعم فریب و سرکوب- یاشار سهندی

کارگر کمونیست ۷۹۱گزارشی در سایت حکومتی ایلنا با عنوان “قهوه با طعم استثمار” منتشر شده است. این گزارشی است از کارگران جوانی که عمدتا دانشجو هستند که در ” کافه‌ها و برخی کافه رستوران‌های خاص” بدون حقوق مشغول کارند. در این مکانهای شیک، صاحب کافه یا رستوران به خود اجازه …

ادامه مطلب