یاشار سهندی

در اهمیت انقلاب زن زندگی آزادی- یاشار سهندی

“نوآم چامسکی”، نامی آشناست. یک برَند معتبر در “ضد امپریالیست” بودن. اما به همین اندازه، حداقل در مورد ایران پرت از همه عالم و آدم. آخرین اظهار نظر ایشان در مورد ایران چیزی جز تاسف ببار نمی آورد.  او میگوید: “مسئله اساسی امروز ایران همان مسئله جنبش زن، زندگی، آزادی …

ادامه مطلب

کارگری کردن نوعی مجازات است- یاشار سهندی

کارگر کمونیست ۷۸۹یک وقتی، یک دوستی در مورد حکم خلع لباس کردن یک آخوند که توسط دادگاههای خود آخوندها صادر میشود، جمله دردناکی به این مضمون گفت: “ببین از نظر اینها، مائی که لباس معمول تنمان است چقدر پست هستیم که برای تحقیر یک آخوند او را محکوم میکنند مثل …

ادامه مطلب

آب که سر بالا میرود عطااله مهاجرانی ابو عطا میخواند!

یاشار سهندی جناب مهاجرانی عین احمد زید آبادی برای جمهوری اسلامی حکم چوب دو سر طلا را دارد. جناب زید آبادی در یکی از آخرین یاددشتهای تلگرامی اش نوشته:”ایگوربابایاینولایتماکههرچیازداستان‌هایعبرت‌آمیزآنجانقلمی‌کنمکوچکتریناثریبرتصمیم‌گیراناینکشورنداردکهجایخود،منتظرندببینندچهتوصیه‌ایمی‌کنمتادرستعکسشراانجامدهند!” جناب مهاجرانی در این “ایام عاشورایی” یا همان حسین پارتی جوانان محل، از “فرهنگ عاشورایی” نوشته و مدعی شده دشمنان مستقمیا …

ادامه مطلب

“سپیده قلیان”- یاشار سهندی

سپیده قلیان را میخواستند مجددا به خاطر شکایت جرثومه تباهی و سیاهی، آمنه سادات شکنجه گر، دادگاهی کنند. سپیده قلیان حاضر نشد سمبل بردگی زنان، حجاب را، آنهم به وقتی که در زندان مخوف اسلامیون اسیر است بر سر کند. تباهی آفرینان مجبور شدند جلسه بیدادگاه را لغو کنند. بسیار …

ادامه مطلب

اجلاسی رومانتیک بر بستری پلشت- یاشار سهندی

کارگر کمونیست ۷۸۸تا همین هفته پیش کمتر کسی خبر داشت که علاوه بر “مجمع جهانی اقتصادی ” که “همه ساله در شروع فصل زمستان در دهکده “داووس” سوییس برگزار می‌شود “و مدعوین آن با” لباس رسمی و کت و شلوار و کت و دامن”، حضور بهم میرسانند که با هم …

ادامه مطلب

شباهت و تفاوت! یاشار سهندی

سایت رادیو فرانسه: ماکرون در واکنش به صحبت‌های یک پلیس که خواستار «ضربه به منبع مالی» خانواده‌ها شد، گفت: «چرا که نه، اما به صورت مورد به مورد و نه لزوماً از طریق« قطع کمک هزینه اجتماعی»؛رئیس جمهور فرانسه در اظهارتی در کاخ الیزه با اشاره به پشت سر گذاشتن …

ادامه مطلب

ارجگذاران واقعی انقلاب و چپ قافیه باخته- یاشار سهندی

روزی که منصور حکمت “تاریخ شکست نخوردگان” را نوشت با موجی روبرو بود که او آنرا “روند ندامت” توصیف کرد. ندامتی که تحت عنوان “بازبینی” و “بازنگری”، ” انقلابیون و چپگرایان اپوزیسیون ” با تبری جستن خود از انقلاب 57، به کتمان هر گونه انقلاب برخاسته بودند. در این روند …

ادامه مطلب

احساس متناقض نما! یاشار سهندی

حسین لاجوردی، متخصص در آسیب شناسی اپوزیسیون راست، (سالهاست دارد از دست این اپوزیسیون حرص و جوش میخورد) در مصاحبه با صدای امریکا خبر دادند: “در اعتراضات فرانسه بر عکس ایران هر شب صدها پلیس زخمی میشوند.”با خواندن این خبر، در واقع با شنیدن و دیدن این خبر، احساس متناقض …

ادامه مطلب

هشدار را به خود بدهید!( خطابه ای به چپهای سنتی)- یاشار سهندی

تقی روزبه در پی مناظره تلویزیونی به قول ایشان میان “یک دلقک رسوا بنام علی علیزاده” و یکی از ” «لیبرال های» فرومایه چون موسی غنی نژاد” در مقاله بلند بالای، جیک و پوک بخصوص دومی را بیرون کشیده تا هشدار بدهد”از همین رو در این وانفسای بحران‌های نفس گیر( …

ادامه مطلب

موثر بودن اعتراض از جنس کف خیابون- یاشار سهندی

دغل بازی مزدوران سرمایه پایان ندارد. ایشان شکایت از داروغه نزد داروغه بردند، “که به ما قول داده بودند مصوبه مزدی در صورت افزایش تورم اصلاح میشود و ما غفلت کردیم و آنرا امضا کردیم، لطفا برای حفظ آبرو به شکایت ما ترتیب اثر دهید!” جناب داروغه چی، زد و …

ادامه مطلب