یاشار سهندی

پیامی که یک دنیا سخن دارد! یاشار سهندی

رضا پهلوی، گلشیفته فراهانی، حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، علی کریمی و مسیح علی‌نژاد در پیامی به مناسبت آغاز سال 2023 نوشته اند: “سال ۲۰۲۲ سال شکوه همبستگی ایرانیان با هر باور و زبان و گرایش بود. با سازماندهی و همبستگی، سال ۲۰۲۳ سال پیروزی ملت ایران خواهد بود؛ سال تحقق …

ادامه مطلب

سنگ بزرگ علامت نزدن است! یاشار سهندی

به مناسبت صدمین روز انقلاب زن زندگی آزادی،هر کسی به فراخور حال و جایگاه خود دست به قلم برده و چیزی نوشته و دراین رابطه موضوعی را برجسته کرده. از ستایش از صد روز تجمعات اعتراضی و جنگ خیابانی و شعار نویسی و شعارهای شبانه و…. که بگذریم، کسانی سعی …

ادامه مطلب

تجربه ای از انقلاب 57 که پنهان میشود- یاشار سهندی

مندرج در کارگر کمونیست 759 انقلاب زن، زندگی، آزادی صدمین روز خود را پشت سر گذاشت. در این صد روز یک دنیا شوق و امید؛ امید به تغییر، شوق یک زندگی بهتر در دلهای مردم ایران و جهان زنده شد. انقلاب در حال چاق کردن نفس خود است تا با …

ادامه مطلب

نقش اجنه! یاشار سهندی

“یکی از آخوندهای حوزه علمیه (محمد شجاعی) «اجنه» را از عوامل برانگیختن اعتراضات سراسری دانست.”فکر نکنید ایشان چِرت گفته، از اجنه کارهای زیادی برمی آید. لشکری از ایشان در خدمت حضرت سلیمان بودند و قالی حضرت را ایشان بافتند. بنای تخت جمشید، اهرام مصر، نقش کوه بیستون وکولوسئوم رم باستان …

ادامه مطلب

و بار دیگر، دشمن ما همین جاست! یاشار سهندی

مندرج در کارگر کمونیست ۷۵۷ یکی از شعارهای رایج در تجمعات اعتراضی (کارگران، بازنشستگان، معلمان، مالباختگان، کشاورزان و هر بخشی از جامعه که بهر دلیلی اعتراض داشت) تا قبل از شهریور ۱۴۰۱ ـ پیش از شکل گیری انقلاب جاری ـ شعار ” دشمن ما همین جاست، دروغ میگن امریکاست” بود. …

ادامه مطلب

دعوت برای  پیروزى- یاشار سهندی

مندرج در کارگر کمونیست ۷۵۶ انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب اشک و بوسه ها، انقلاب ژینا، انقلاب زنانه ، عنوانهای کاندید برای نامگذاری انقلاب جاری هستند که هر کدام خود گویایی خصلت انسانی این انقلاب است. تعیین نام انقلاب را میگذاریم به تاریخ که در آینده از این انقلاب چگونه …

ادامه مطلب

مادر- یاشار سهندی

“مادر”، عنوان رمانی است از “ماکسیم گورکی” نویسنده شهیر روسیه در ابتدای قرن بیستم. مادر داستان گورکی، به عنوان یک زن، روزگار به تلخی دریک محله کارگری سپری میکند. در طی داستان، مادر تحت تاثیر روابط و مبارزات پسر کارگر خود به یک زن مبارز علیه زندگی که به او …

ادامه مطلب

کمونیستها نماینده سیاسی طبقه کارگر- یاشار سهندی

مندرج در کارگر کمونیست ۷۵۵ بیش از هفتاد روز از جنبش انقلابی مردم ایران میگذرد. در این مدت، بی وقفه مبارزه در کف خیابان جاری بوده که در نوع خود در جنبش های انقلابی نه بی سابقه، اما کم سابقه است. تا آنجا که به توده کارگران بر میگردد، در …

ادامه مطلب

درخواستی از کمونیستهای کارگری- یاشار سهندی

اکثریت قریب به اتفاق کمونیستهای که از حزب کمونیست کارگری جدا شدند، چه به شکل انشعاب یا استعفای انفرادی، این روزها در بطن تحولات سریع و روز به روز انقلابی که در حال تکوین پروسه خود است کارشان شده رصد کردن فعالیتها اپوزیسیون راست که چکار می کند، چکار نمی …

ادامه مطلب

ادامه آبان 98 در آبان 1401- یاشار سهندی

محبوبه رمضانی از مادران دادخواه آبان در جای خطاب به حکومت گفت:” شما خودتون هم میدونید با آبان تمام شدید. آبان ادامه داره.” او با اشاره به مرگ فرزندش پژمان قلی پور، با شلیک پنج گلوله گفت: ” قسم خوردم که هر گلوله میشه یک انگشت دست من و پنج …

ادامه مطلب