یاشار سهندی

غارتگری مالیاتی و مبارزه متحدانه علیه آن- یاشار سهندی

کارگر کمونیست ۸۱۱خبرگزاری ایلنا در عنوان گزارشی، هجوم هولناک جمهوری اسلامی به سطح معیشت “حقوق بگیران” را “بازی مزد” در زمین “دولت” دانسته است. گزارش فوق حاکی از این است که دولت به بهانه اینکه حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری را بیست درصد و یاکمتر از بیست تعیین کرده، …

ادامه مطلب

غارت 4 میلیاردی و هزینه فایده سرنگونی- یاشار سهندی

کارگر کمونیست ۸۰۹ بار دیگر در جنگ و دعواههای میان باندهای حکومتی “پرده دیگری از فساد” بیرون افتاده است. این بار رقم نجومی دیگری نزدیک 4  میلیارد دلار، چیزی نزدیک صدو چهل هزار میلیارد تومان، تحت پوشش صنعت چای و شرکت چای دبش به سرقت رفته است. اولین نمونه از …

ادامه مطلب

اهمیت اعتصاب در ذوب آهن- یاشار سهندی

کارگر کمونیست ۸۰۸ “یگان ویژه و باتوم، دیگر اثر ندارد”؛ شنبه 11 آذر این شعار از سوی کارگران ذوب آهن اصفهان فریاد زده شد. این یعنی انقلاب ادامه دارد. شعاری چنین سیاسی و کوبنده در تجمعی در یک مجتمع بزرگ کارگری که یکی از قطبهای مهم صنعتی ایران است، اتفاقی …

ادامه مطلب

تعرض به زندگی بی جواب نمی ماند- یاشار سهندی

کارگر کمونیست ۸۰۷در هفته گذشته یکبار دیگر تبهکاران اسلامی چهره خبیث خود را برملا کردند. مجلس اسلامی سرمایه برنامه هفتم توسعه که ظاهرا برنامه ای برای 5 سال است، در این پوشش قانون افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرد که هدفش بهره کشی تا آخرین روزی است که رمقی برای …

ادامه مطلب

طبقه کارگر، کارگران نفت درمیدان و وظیفه کمونیستها- یاشار سهندی

کارگر کمونیست 806عصر جمعه، کسالت بارترین زمان ممکن است! چرا؟ شاید دلیلش این است به فردایی نزدیک میشوید که آغاز یک هفته دیگر از مصیبت و بدبختی است. در یک همچین حال و هوایی که صبح آن روز را هم مجبور بودم سرکار بروم، خسته از کار مثلا استراحت میکردم، …

ادامه مطلب

بازنشستگی زمانی برای زندگی نه مُردن- یاشار سهندی

از سر ناچاری مجبورم با این سخن وزیر کار جمهوری اسلامی که “ظلم است به فرد 55 ساله بگوییم بازنشسته شود” موافق باشم! راست میگوید هیچ معنایی ندارد که به فرد 55 ساله بگویید وقت بازنشستگی است. چون بازنشستگی عین شروع مجدد مصیبت است. یعنی همه سی و چهل سال …

ادامه مطلب

هنوز هم هشدار؛ سیاوش دانشور هشدار میدهد! یاشار سهندی

یکماه پیش مطلبی از رحمان حسین زاده منتشر شد و این امیدواری را ایجاد کرد این رفقا متوجه واقعیت جاری شده اند و از “هشدار باش” و “هوشیار باشیم” دست کشیده اند. (میتوانید به یادداشت من با عنوان “صرفا جهت یادآوری نه ثبت در تاریخ!” در سایت روزنه مراجعه کنید.) …

ادامه مطلب

راه سوم در جنگ میان شَر و شَرتر- یاشار سهندی

در حال تمیز کردن شیشه های ماشین بودم و ذهنم درگیر سخنان یک “محقق” بود. همسایه سر رسید. بعد از چاق سلامتی معمول با خوشحالی گفت: دیدید چکار کردند! حمله حماس به اسرائیل و کشتار مردم بیدفاع ساکن اسرائیل را می گفت. بی مقدمه گفتم: چکار کردند جز کشتار! با …

ادامه مطلب

در سالگرد انقلاب؛ هراس آنها توان انقلاب- یاشار سهندی

کارگر کمونیست 797روز شنبه 25 شهریور 1402 از کله صبح نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی خیابانی که سنتا محل تجمعات اعتراضی است قرق کرده بودند. از ابتدای هفته گذشته این نیروها، عصرها در این محله با تعداد کم خودی نشان میدادند. هر چه به آخر هفته نزدیک میشدیم تعداد و ساعات …

ادامه مطلب

صرفا جهت یادآوری نه ثبت در تاریخ! یاشار سهندی

” آنچه رضاپهلوی و مشروطه طلبان تعقیب میکنند، آرزوهای دفن شده سیستم سیاسی است که در سال ۱۳۵۷ با اراده توانای مردم متنفر از حکومت فاسد و مستبد سلطنتی سرنگون شد. احیای این اتوپی در جامعه انقلابی ایران جزو محالات است. “این سخنان من یا کسی از اعضای و کادرهای …

ادامه مطلب