یاشار سهندی

هراس از موفقیت! سخنی با پروین کابلی- یاشار سهندی

نوشته شما با عنوان”آپارتاید جنسی و راه حل نرگس محمدی !” سخت موجب تعجب من شد. در حیرتم چرا شمای که خود را متعلق به جنبش کمونیسم کارگری میدانید وقتی گفتمان این جنبش به گفتمان همگانی تبدیل شده است این دستاورد را متعلق به خود نمیدانید.نرگس محمدی در نامه ای …

ادامه مطلب

دستمزد، سناریوی اقتصادانان سرمایه و سناریوی کارگران- یاشار سهندی

روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد نظرات “کارشناسی” معینی را بازتاب میدهد. از جمله کارشناسانی که فکر میکنند جمهوری اسلامی رژیم متعارفی است و یا میکوشند چنین قلمداد کنند، بخشی از آنان هستند. ظاهرا کافی است که “تمشیت امور” بدست “باسوداها” بیفتد تا همه چیز درست شود. روزی نیست که در سایت …

ادامه مطلب

برای رفع نکبت از سینما- یاشار سهندی

کاسه لیسان جمهوری اسلامی گاها گوی وقاحت را از خود جلادان می ربایند. داریوش ارجمند یکی از این ایشان است. هنرپیشه سینما و تلویزیون جمهوری اسلامی که مهمترین نقشی که در “زندگی هنری اش”(!!؟؟) بازی کرد نقش ابوذر در سریال امام علی بود، سریالی که در واقع روضه¬ای بود که …

ادامه مطلب

سندیکا یا شورا؟ چانه زنی یا اعمال قدرت؟ یاشار سهندی

کارگر کمونیست ۸۱۴اعتصاب قدرتمند کارگران فولاد اهواز سبب عقب راندن حاکمیت وحشی رژیم اسلامی سرمایه شد. سطح سازمان دهی آن که سبب حضور همگانی کارگران این کارخانه و تحمیل متحدانه خواسته های فوری خود بر حکومت هار اسلامی شد، جنبه مهم دور اخیر اعتصاب کارگران فولاد اهواز بود. این اعتصاب …

ادامه مطلب

لغو اعدام، سقوط دومین خاکریز- یاشار سهندی

کارگر کمونیست ۸۱۳یکسال از قتل محمدمهدی کرمی و محمدحسینی در زندانهای جمهوری اسلامی گذشت. مصادف با این سالگرد “بیانیه تشکلهای کارگری و اجتماعی علیه اعدام ها و سرکوبگریهای حکومت” منتشر شده، که در آن تاکید شده است: در طی یکسال گذشته با شعار زن زندگی آزادی ” معیشت، منزلت و …

ادامه مطلب

حادثه تروریستی کرمان؛ مائده آسمانی نه، بلای زمینی- یاشار سهندی

درخبرها آمده است “رضا نقی‌پور”، معاون مراسم و تشریفات رئیسی و رئیس پیشین حراست فدراسیون فوتبال، علی کریمی فوتبالیست را بخاطر اظهار نظرش در مورد حادثه تروریستی کرمان، تهدید کرده “تو آن‌جور که ما دوست داریم یک روزی برمی‌گردی، نه آن‌جوری که خودت دوست داری!” و با هشتگ روح الله …

ادامه مطلب

انقلاب زنده است؛ از بندهای زندان اوین تا کف کارخانه فولاد اهواز- یاشار سهندی

کارگر کمونیست ۸۱۲” جنبش زن، زندگی، آزادی، زنده است.” این فریاد زندانیان سیاسی در بند زنان زندان اوین است. نه به وقت هواخوری، یا فرصتی برای تجمع در میان زندانبانان، بلکه در اعتراض به حضور قاتلانی که نام قاضی بر خود گذاشته اند. یکی از اینان قاتل محسن شکاری به …

ادامه مطلب

غارتگری مالیاتی و مبارزه متحدانه علیه آن- یاشار سهندی

کارگر کمونیست ۸۱۱خبرگزاری ایلنا در عنوان گزارشی، هجوم هولناک جمهوری اسلامی به سطح معیشت “حقوق بگیران” را “بازی مزد” در زمین “دولت” دانسته است. گزارش فوق حاکی از این است که دولت به بهانه اینکه حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری را بیست درصد و یاکمتر از بیست تعیین کرده، …

ادامه مطلب

غارت 4 میلیاردی و هزینه فایده سرنگونی- یاشار سهندی

کارگر کمونیست ۸۰۹ بار دیگر در جنگ و دعواههای میان باندهای حکومتی “پرده دیگری از فساد” بیرون افتاده است. این بار رقم نجومی دیگری نزدیک 4  میلیارد دلار، چیزی نزدیک صدو چهل هزار میلیارد تومان، تحت پوشش صنعت چای و شرکت چای دبش به سرقت رفته است. اولین نمونه از …

ادامه مطلب

اهمیت اعتصاب در ذوب آهن- یاشار سهندی

کارگر کمونیست ۸۰۸ “یگان ویژه و باتوم، دیگر اثر ندارد”؛ شنبه 11 آذر این شعار از سوی کارگران ذوب آهن اصفهان فریاد زده شد. این یعنی انقلاب ادامه دارد. شعاری چنین سیاسی و کوبنده در تجمعی در یک مجتمع بزرگ کارگری که یکی از قطبهای مهم صنعتی ایران است، اتفاقی …

ادامه مطلب