یاشار سهندی

شوک مرگ بر پیکر سرمایه داری

یکی از آرزوهای اقتصاددانان بورژوازی که به زبان فارسی تکلم میکنند همیشه این بوده که برای یکبار هم شده “شوک درمانی” در ایران اجرا شود. به صراحت گفتند و نوشتند که یا بیمار به حال احتضار میفتد یا سرپا میشود. این توصیه متعفن که از مغز امثال فریدمن های ساکن …

ادامه مطلب

آزادی موقت، عقب نشینی قاطع

در هفته گذشته کام طبقه کارگر در ایران با آزادی بازداشت شدگان اول مه و بازداشت شدگان هفت تپه یعنی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و اعضای هئیت تحریریه نشریه گام شیرین گشت. خنده روی لبان اسیران طبقه بعد از آزادی هر چند موقت، نشان از یک پیروزی قاطع داشت. …

ادامه مطلب

نیشکر هفت تپه، مدرسه اعتصاب، مدرسه اگاهی

دو هفته از دور جدید اعتصابات هفت تپه گذشت. در این دور اعتصابات سکوی در هفت تپه که از طرف کارگران “سنگر” خوانده میشود تجربه تازه ای را در جنبش کارگری ایران ثبت کرد. با بازداشت اسماعیل بخشی جمهوری اسلامی سرمایه فکر کرد که صدای کارگران قطع شده و دیگر …

ادامه مطلب

هفت تپه را با قاضی القضات حکومت اسلامی نمیتوان ساکت کرد!

هفت تپه بار دیگر به میدان آمده است. چند هفته ای بود که زمزمه های اعتراض علنی در هفت تپه بالا گرفته بود و انتظار میرفت که بار دیگر کارگران برای حفظ زندگی شان به میدان بیایند چون اساسا هیچ چیزی در طی این یکسال تغییر نیافت و قرار هم …

ادامه مطلب

شرمنده! این بار چپ آینده ایران را می سازد

 این روزها  نامهایی مانند سپیده قلیان و اسماعیل بخشی و رفقای نشریه گام و جعفر عظیم زاده و بازداشتی های اول مه و …بخش مهمی از اخبار روزانه را به خود اختصاص داده اند. این نامها بیانگر یک جنبش قوی و عظیم است که در جامعه جریان دارد. اما  برخی …

ادامه مطلب

سپیده نمادی از مقاومت جنبش ما

“پشت این چشم انداز/ برادرانی داریم،/ برادرانی نیک که به ما عشق می ورزند/ به سوی ما می نگرند و می گریند/پس در خلوت شان می گویند:/« کاش این محاصره/ در این جا آشکار بود…، اما جمله را به پایان نمی برند:/ ما را تنها نگذارید.” شعری و نقاشی از …

ادامه مطلب

“توجه کردید، شما محکومید!”در حاشیه دادگاه اسماعیل بخشی

روز ۱۲ مرداد اسماعیل بخشی، سپیده قلیان ،امیر حسین محمدی فرد،عسل محمدی، امیر امیرقلی، ساناز الهیاری، و علی نجاتی را به محاکمه کشیدند. در این روز جمهوری اسلامی مجبور شد که نیروهای سرکوبگر خود را فرابخواند تا جمعیتی که به اعتراض به بیداد جمهوری اسلامی (اعتراضی که در نوع خودش …

ادامه مطلب

از دزدی بخاطر شکم گرسنه تا گم شدن یک میلیارد یورو

پنج سال پیش نامه یک زندانی بنام رضا صفری محبوس در زندان کرج منتشر شد. رضا صفری تظلم خواهی کرده بود که بخاطر بیکاری و فقر شدید خانوادگی دست به دزدی زده که نتیجه آن حکم شنیع قطع انگشتان دست راست او بود. رضا نوشته بود باور نمی کرد این …

ادامه مطلب

در این مورد هم نه فراموش می کنیم نه می بخشیم!

“من از حق “امنیت شغلی کارگران” دفاع کرده‌ام و از همه فعالان کارگری و تشکل‌های صنفی نیز توقع دارم از مهمترین مطالبه کارگران یعنی امنیت شغلی و لزوم عقد قرارداد دائم دفاع کنند.” اینها را فردی بنام حسین حبیبی گفته که او و تشکیلاتی که وی متعلق به آن است …

ادامه مطلب

مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی کارزاری مهم در مبارزه علیه جمهوری اسلامی

مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی که در شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” تجلی می یابد قدمتی به اندازه خود حاکمیت سرمایه در ایران از ابتدا تاکنون داشته است. این خواست مهم و اساسی که در خود به معنی تاکید بر آزادی بی قید وشرط سیاسی است به نوعی مبارزه …

ادامه مطلب