یاشار سهندی

گزمه ها قدیسان اند و چگونه به هزیمت افتادند

جمهوری نکبت آفرین اسلامی در عمل شنیع و تبهکارانه ای دیگر دست به پخش آن چه که معروف به “اعترافات تلویزیونی” است، زد. این بار فعالین خوشنام و شجاع جنبش کارگری هدف بود. شنبه ٢٩ دی ماه ٩٧ یکبار دیگر جمهوری اسلامی رسما از سیمای که “ملی” خوانده میشود که …

ادامه مطلب

جوابی به سوال برنامه پرگار بی بی سی

  “آیا یک جنبش کارگری مؤثر در ایران ظهور کرده است؟” این عنوان آخرین برنامه “پرگار” بی بی سی فارسی است . نشانه ای دیگر از سمبه پر زور جنبش کارگری که رسانه ای مانند بی بی سی فارسی را مجبور کرده بود به این جنبش و نقش آن در …

ادامه مطلب

آتشی که اسماعیل بخشی برافروخت

شکنجه یکی از ابزارهای اعمال حاکمیت سرمایه در کل جهان است. و بهانه هم برای اینکار بسیار زیاد است و مهمترین بهانه به خطر افتادن سود سرمایه است. جمهوری اسلامی از این قاعده نه تنها مستثنا نیست بلکه یکی از ابزارهای اصلی برای کنترل اوضاع و رتق و فتق امور …

ادامه مطلب

اصل نظام نشانه است

٦ دی ماه سال ٨٨، تهران در غرق مردم. روزی که بعدها سرداران جنایت پیشه حکومت اذعان کردند اگر اعتراضات و تظاهرات و درگیری با مزدوران حکومت در شش نقطه تهران بهم متصل میشد حکومت سقوط میکرد. روزی که سرتاسر خیابان انقلاب و آزادی تهران در تصرف نیروهای حکومت بود که …

ادامه مطلب

چه کسی از اسماعیل بخشی میترسد و چرا؟

  خبر آمد اسماعیل بخشی به شدت شکنجه شده و از عوارض شکنجه ها و محدودیتهای شدیدی که علیه او و خانواده اش اعمال کرده اند در رنج و تنهایی است. هر چند چهل سال است با این خبرهای هولناک سر کرده ایم اما نپذیرفته ایم که این جزیی از …

ادامه مطلب

اداره شورایی” ، تجلی آگاهی طبقاتی

اعتصابات قدرتمند کارگران هفت تپه و فولاد اهواز چهره تحولاتی که در ایران جاری است  کاملا دگرگون کرد. این اعتصابات مهر جنبش طبقه کارگر را بر جنبش انقلابی جاری کوبید. طبقه کارگر اکنون نه یک طبقه ضعیف و درمانده که اخبار مبارزات و اعتصاباتش تحت عنوان “روزگار سیاه کارگران” منتشر …

ادامه مطلب

اوج دموکراسی!

نمردیم معنی اوج دموکراسی را ، دیدیم. فقط مانده درکش کنیم. کانال تلگرامی آمد نیوز به گرداندگی روح الله زم که همت خود را این قرار داده است ترامپ را مغز متفکر نشان دهد که جمهوری اسلامی و کلا دنیا را آچمز کرده است و غرب آخر دموکراسی است، به …

ادامه مطلب

پریشان بافی بر علیه مبارزات کارگران هفت تپه

  کاربدستان جمهوری اسلامی در یک لشکر کشی حساب شده از نماینده مجلس، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و غیره تپه به خط شدند تا با کمک گرسنگی و تهدید و شکنجه و ارعاب و همه ابزارهای لازم برای سرکوب کارگران به هر شکلی شده اعتصاب و شکوهمند هفت تپه و …

ادامه مطلب

کشمکش طبقاتی از هشدار تا هوشیاری

    خیزش دی ماه ٩٦ پیامش به همه جناحهای حاکمان اسلامی سرمایه بود که پایان ماجرا فرا رسیده است و اکنون اعتصابات باشکوه کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه همه “معاملات سیاسی” که بورژوازی برای خودش در نظر داشت بهم ریخته است. این مبارزات خطابش به همه جناحهای …

ادامه مطلب

نان، کار، آزادی، اداره شورایی؛ درود بر شرفتان!

در دو هفته ای که از اعتصاب کارگران هفت تپه گذشته همه آن اتفاقاتی افتاد که فعالین جنبش کارگری سالها در پی رسیدن  به آن بودند. آگاهی، اتحاد، تشکیل شورا، حضور زنان و سخنرانی آنها در جمع کارگران اعتصابی و درخواست اینکه مردسالاری را باید کنار گذاشت و حضور خانواده، …

ادامه مطلب