یاشار سهندی

ویروس کرونا، سرمایه داری، جمهوری اسلامی

کارگر کمونیست ٦١١ نمیدانم خواننده این یادداشت چند تا فیلم معروف به “آخرالزمانی” دیده است. از هجوم بیگانگان فضایی، تا زیر آب رفتن کره زمین، یخ بستن کره زمین و مسلط شدن هوش مصنوعی و… تا نابودی کامل زندگی بشری به خاطر شیوع یک ویروس ناشناس سناریوی اصلی این فیلم …

ادامه مطلب

معیار تعیین دستمزد، کرامت و حیثیت انسانی

یکی از کسانی که که صفت اقتصاددان را یدک میکشد (حسین راغفر) است. او از وقتی خودش را شناخته در خدمت جمهوری اسلامی سرمایه بوده و بارها و بارها در سالهای گذشته به حکومت متبوع اش هشدار داده که شورش گرسنگان در پیش است. اکنون هم او یادآوری میکندکه آبان …

ادامه مطلب

تعیین دستمزد، سرنگونی، جنگ آلترناتیوها

سال 98 که با قیام فرودستان در آبان و فریاد فرزندان کارگران در دانشگاهها چهره دیگری به خود گرفت رو به اتمام است. سالی که پیوند دارد با دی 96 و مشخصا پیوند مستقیمی دارد با پاییز 97 که بخشی از کارگران در جنوب ایران( هفت تپه وفولاد اهواز) با …

ادامه مطلب

یک بستر و دو کابوس و یک رویا

همزمان با خطبه های خامنه ای که آشفته و پریشان، حال و روز شخص خود و جمهوری اسلامی را به تصویر کشید و بار دیگر ثابت کرد “حفظ نظام” با هر جنایتی اوجب واجبات است و برای مردم هیچ پیغامی نداشت جز اینکه سهم شان جز تباهی و کشتار چیزی …

ادامه مطلب

زمان دفن جنازه متعفن جمهوری اسلامی

حکومت اسلامی که بر بحران و مرگ آفرینی استوار است در هفته گذشته ضربه ای سخت خورد اما تلاش میکند این ضربه را به فرصتی تبدیل کند. ضربتی از سوی رقیبی مانند خودش خورد و سعی کرده با تسلای “انتقام سخت” به دارو دسته هایش در منطقه و باندهای داخلی …

ادامه مطلب

ننگ ما ننگ ما نویسنده …ما!

محمود دولت آبادی اشک میریزد و میپرسد “آیا این است سرنوشت همه فرزندان شایسته این آب و خاک ، با هر اندیشه و هرگرایشى؟ انهدام؟” اشتباه نکنید این متن نه برای کشتگان بی تدفین آبان ماه، نه برای همه کشتگان این چهل ساله آخر که یک به یک توسط حکومت …

ادامه مطلب

گرفتن میدان از دست راست

در کوران مبارزات جاری، از 25 آبان به این سو یک اتفاق مهم که در جنبش کارگری شکل گرفت و زیاد به چشم نیامد و دیده نشد، فراتر رفتن اعتراض کارگر از مسائل محدود به کارخانه و مسائل به اصطلاح صنفی- مطالباتی خود و ظاهر شدن در مقابل رهبر مبارزات …

ادامه مطلب

من معذرت میخوام! به محمد آسنگران و علی جوادی

بدون صغری وکبری چیدن میخوام حرف آخرم را همین اول بزنم و ببخشید که میخواهم جسارت کنم و تاکید کنم که شما مغلطه میکنید.دو جلسه گفت و گو ترتیب دادید که مثلا “مسایل گرهی کمونیسم کارگری” را به بحث بگذارید نه تنها مسئله گرهی مطرح نمی شود بلکه هر چه …

ادامه مطلب

دفاع از سرمایه و خط امام با پز ضدیت با نئولیبرالیسم

مدتی است که اساتید اقتصاد آنانکه خود را “اندیشه های برجسته اقتصادی” میخوانند و پشت سر هم با “نصیحت های مشفقانه” جمهوری اسلامی را دلالت میکردندکه دست از سر اقتصاد بردارد و بگذارد “اقتصاد بنیان بازار”  هر طور دلش میخواهد اسبش را بتازاند،  دولت “فضای کسب و کار” را برای …

ادامه مطلب

لایحه بودجه، لایحه تعمیم فقرو فلاکت

کارگر کمونیست ٦٠١ سرمایه داران علاقه عجیبی دارند که کارگران “مشارکت فعال” در امور داشته باشند!. کار آفرینان محترم نیز که هر روزه با ایشان سلام و علیک داریم همیشه خدا وقتی کم می آورند و میخواهند “کاهش هزینه ها” داشته باشند، کوچکترین امتیازی ( مانند لباس کار،کفش کار، آب …

ادامه مطلب