یاشار سهندی

کمونیسم در راه است

یادش بخیر منصور حکمت که سالها پیش در یکی از کنگره های حزب کمونیست کارگری خطاب به نمایندگان شرکت کننده در آن گفت زمانی خواهد رسید که مطبوعات ( غربی) تیتر بزنند که “آیا لنین برگشته؟” حیف؛ زنده نماند که ببیند که این اتفاق به وقوع پیوست. این اتفاق پیش …

ادامه مطلب

آلترناتیو ما، تاریخ این را از ما میخواهد

موجی سهمگینی دیگری از بحران ( بیکاری سازی وسیع-سقوط روزانه معیشت با سقوط ریال در برابر دلار- گرسنگی – ادامه غارت توسط عوامل حکومت- اعدام های دسته جمعی- و…) از چند ماه قبل کل جامعه را در برگرفته است و روز به روز دامنه و عمق آن گسترش می یابد. …

ادامه مطلب

“و آنها اغلب مرا کشتند” .(در یادبود فعالین کارگری جان باخته)

“سلام و درودهای گرم مرا از زندان رجایی شهر پذیرا باشید. من شاهرخ زمانی، عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش تهران، و عضو کمیته پیگیری، همراه دیگر فعالین کارگری زندانی از جمله بهنام ابراهیم زاده، محمدجراحی، تنها به گناه نابخشودنی دفاع مشروع و قانونی و به رسمیت شناخته شده در …

ادامه مطلب

در باب خیانت و خائن در میان کارگران

در سایت آزادی بیان یادداشتی از سوی”علیرضا بیانی” منتشر شده است که در آن به نوشته ای پرداخته شده که ایشان مدعی است  در هفت تپه دست به دست می چرخد. نوشته مذکور در همیاری کامل با نه تنها کارفرما بلکه به جرات میتوان مدعی شد در هم رای با …

ادامه مطلب

بغضی درگلو ؛زنده باد شوراها

اسماعیل بخشی، نماینده معترض کارگران هفت تپه در مصاحبه با خبرنگار روزنامه حکومتی شرق در روز ٣ شهریور گفت: “نظام، نظام سرمایه داری است و کارگر باید بمیره” او با بغضی در گلو ادامه داد: “ما چنگ میزنیم به دیوار، کسی نیست صدامان را بفهمه، خوابند…چهار تا کارگر هفت تپه …

ادامه مطلب

سهم ما( مردم) از دریای خزر

این روزها “بوی خیانت” در فضای سیاست ایران پیچیده است! همه چیز ظاهرا حکایت از این دارد که عهد قاجار زنده شده است. صحبت از “قرارداد ننگین ترکمنچای وگلستان” است. گفته میشود زمانی به ستارخان پیشنهاد کردن پرچم روس را برای امنیت سر در خانه اش بزند  در جواب به …

ادامه مطلب

کشمکش آشکار طبقاتی در هفت تپه

صحنه ای بی نظیری دیگری را کارگران هفت تپه خوزستان خلق کردند. سالهاست که این کارگران در مبارزه با حرص و طمع دولت و سرمایه داران هستند. این مجتمع عظیم که در واقع یک شهر است را به قول خودشان هبه کردند، ملاخور شد و فکر کردند مسئله تمام شد …

ادامه مطلب

سوختن کره زمین در آتش حرص و آز ٩٠ شرکت

مارکس یک جایی سرمایه داری را نفرین اجتماعی میخواند؛ در زمانی که توده مردم گرسنه و بی پناه تنها راه پیش رویشان برای زنده ماندن تن دادن به استثمار و زندگی در بیغوله ها بود. اما اکنون  نکبتی که این نظام می آفریند کل حیات بشری را هدف گرفته است. …

ادامه مطلب

بار دیگر چوبه های دار

جمهوری اسلامی که در محاصره مردم به جان آمده قرار گفته است بار دیگر در تدارک فضای است تا “عدالت اسلامی به شرط چاقو” یعنی اعدام را در یک موج وسیع و گسترده به اجرا گذارد. اینبار به اسم مبارزه با اخلاگران اقتصادی و ارز میخواهد فضای ارعاب را تشدید …

ادامه مطلب

اعتراضات، طبقه متوسط ، طبقه کارگر

بار دیگر اعتراضات خیابانی در ایران شعله کشیده است. از شهرک صنعتی دراصفهان شروع شد و در طی ٥ روز به ١٩شهر دیگر کشیده شده است. حکومت عملا در برخی از نقاط شهرها حکومت نظامی برقرار کرده است. اینبار شعارها نیز به سرعت سیاسی شد و شخص دیکتاتور را نشانه …

ادامه مطلب