یاشار سهندی

این وطن هرگز برای من وطن نبود

در گوشه ای از کارگاه سه چهار نفر از همکاران جمع شده بودند. من را صدا زدند جهت پرسیدن سوالی. یکی گفت: این ( اشاره به یکی از همکاران) میگه ایران را اجاره دادن به چینی ها درسته!؟ یکی بغل گوشم محکم گفت: فروختن! خطاب به این آخری گفتم تا …

ادامه مطلب

اول مه اتحاد کارگری برای نمایندگی نه کل جامعه

اول مه دیگری پیش روی است. روزی که بنیان گذاران آن تصمیم گرفتند روزی باشد که کارگران در سراسر جهان اتحاد طبقاتی خود را به نمایش بگذارند. بدون شک منظور بنیان گذاران این روز این نبوده که گویا کارگران یک جا جمع می شوند جشنی میگیرند و تبریکی رد و …

ادامه مطلب

صنعت نفت ونقش دوران ساز مبارزه متحدانه کارگران نفت

با پایان سال ۱۳۹۹ قرن چهاردهم شمسی نیز به پایان میرسد. یک اتفاق مهم در قرن گذشته قوام یافتن جنبش کارگری ایران است که ۱۵ سال قبل از شروع این قرن، با شکل گیری انقلاب مشروطه مبارزات طبقه کارگر هم آرام و آرام شکل گرفت و در ابتدای این قرن …

ادامه مطلب

از نژاد پرستی تا تعیین سبد فلاکت کارگران

بعید میدانم خوانندگان این نوشته تا حالا شنیده باشند یا جایی خوانده باشند که تعیین دستمزد به نوعی نژاد پرستی است! این اما از دستاوردهای اقتصاددانانی است که کمر همت در خدمت به سرمایه اسلامی در ایران بسته اند. البته این نتیجه “تفکر و اندیشه ایرانی” نیست بلکه از “اندیشه …

ادامه مطلب

موقعیت ویژه ۸ مارس در مبارزات زنان در ایران

۸ مارس روز جهانی زن اساسا در ایران یک معنا و مفهوم دیگری دارد. در سایه حکومت سنگسار و اسید و پونز و تیغ و حجاب،۸ مارس نمادی از مبارزه ای وسیع و همه جانبه علیه حکومتی است که رسما تبعیض علیه زنان یکی از ارکان مهم فلسفه وجودی اش …

ادامه مطلب

پرده آخر مبارزه بر سر دستمزد

پرده آخر “توافقات مزدی” سه جانبه معروف مزدوران حکومت سرمایه اسلامی آماده پایین افتادن است. یک دسته از ایشان معلوم نیست بر چه اساسی “سبد معیشت” را ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان ( چقدر دقیق!) محاسبه کرده و انتظار دارند حداقل مزد به گونه ای تعیین شود که در …

ادامه مطلب

مبارزات بازنشستگان و استیصال مزدوران سرمایه

در جریان کشتار مردم در آبان ۹۸، خامنه ای تعریفی که اسلام سیاسی از “مستضعفین” ارائه میدهد را تغییر داد و معنای آن را از “قشر آسیب پذیر” ( تعریفی که در دولت رفسنجانی برای مستضعف باب کردن) به “ائمه” و جانشینان امام یعنی به خودش برگرداند. به این معنا …

ادامه مطلب

چاقوکشان هم دست از سر مارکس برنمی‌دارند

همین را کم داشتیم که یک چاقو کش و پنجه بکس به دست از مارکس بگوید آنهم نه به تخریب و افترا بلکه به تمجید! حسین صادقی همپیالگی علیرضا محجوب که چهار دهه است کاردهایشان جز برای زبان بریدن از جیب شان بیرون نیامده این چنین از مارکس یاد می …

ادامه مطلب

ظاهر، مزد توافقی ؛ باطن، انجماد دستمزدها

کارگر کمونیست ۶۶۲گویا دولت روحانی یکبار دیگر میخواهد کارگران را امتحان کند. “معاونت حقوقی ریاست جمهوری” نامه ای خطاب به رئیس سازمان تامین اجتماعی نوشته تا خوش خدمتی به سرمایه را به نهایت رسانده باشند.طرح “انجماد دستمزدها” از شیرین ترین طرحهایی است که از سوی”کارشناسان حوزه کار” که در خدمت …

ادامه مطلب

شوراها از انقلاب ۵۷ تا امروز

سالگرد انقلاب ۵۷ و قیام ۲۲ بهمن که فرا می رسد از جمهوری اسلامی تا سلطنت طلبان و ملی اسلامی ها وتوده ای اکثریتی ها هر کدام به سهم خود به روی این انقلاب چنگ می کشند و تلاش دارند که چهره انقلاب ۵۷ را مخدوش کنند. جمهوری اسلامی به …

ادامه مطلب