یاشار سهندی

بهره برداری از مرده

بنی صدر هم رفت. می گویند پشت سر مرده حرف زدن درست نیست چون دستش از دنیا کوتاه است! اما وقتی به دنبال مرگ یک همچین شخصیتهای که نقش مهمی در سر برآوردن شخص خمینی و جمهوری اسلامی داشته اند کسانی مانند گنجی و زیدآبادی و سازگارا غیره و ذالک …

ادامه مطلب

تورم ابزاری برای تحمیل قحطی

در گزارشی از نسرین هزار مقدم منتشر شده در ایلنا با عنوان “کارگران و بازنشستگان: دیگر توان خرید شیر و ماست و تخم مرغ را هم نداریم!” به گوشه ای کوچک از ابعاد فاجعه بار گرانی ها اشاره شده است. در بخشی از این گزارش چنین آمده است: “حذف لبنیات …

ادامه مطلب

رژیم اسلامی سرمایه، قصاب کارگران

قتل و کشتار در ذات رژیم اسلامی سرمایه است. از کشتارهای سیاسی تا قتل های بیشمار زندانیان در زندانها، از کشتار در جاده های کشورتا کشتار در سیل و زلزله و… این آخری کشتار عمومی مردم با بیماری مهلک کرونا است. وقوع چنین ابعاد فاجعه باری از مرگ ومیر بخاطر …

ادامه مطلب

نگاهی گذرا به جنبش کارگری و دستاوردهای آن، به بهانه یک سخنرانی

نوشته ای ازجعفر عظیم زاده منتشر شده که متن سخنرانی ایشان در جلسه کلاب هاوس با عنوان “آسیب شناسی و نقد تشکلهای مستقل صنفی و مدنی، چه باید کرد؟” است که توسط جمعی از معلمان برگزار گردیده. نوشته حاضر الزاما نقد سخنان جعفر عظیم زاده نیست منتها در این سخنرانی …

ادامه مطلب

ناکارآمدی یا کارآمدی؛ هدف یکی است، غارتگری

همه آنهایی که مشکل شان نه رفاه و آسایش مردم بلکه نگران چگونگی رونق تولید و رشد اقتصادی است گوش فلک را پر کرده اند که دولت رئیسی (جلاد) دچار” فقر مدیریتی” است! و مشخصا در مورد “تیم اقتصادی” دولت رئیسی بیان داشتند: “تیم اقتصادی دولت سیزدهم شبیه سرزمین عجیبی …

ادامه مطلب

حزب کمونیستی از اسطوره تا واقعیت

در دو هفته گذشته مصاحبه ای از حمید تقوایی منتشر شد “درنقد حزب گریزی” که به چرایی تشکیل نشدن احزاب سیاسی در دیکتاتوری حاکم در ایران و نیز ارتقا یافتن “مستقل بودن” به یک “فضیلت” پرداخته شده است. حمید تقوایی در جایی از این مصاحبه تاکید میکند:” رابطه بین دیکتاتوری …

ادامه مطلب

هم سرنوشتی مردم ایران و افغانستان

افغانستان بار دیگر زیر مهمیز گروه ضد تمدن و انسانیت، طالبان در آمده؛ وبا توجه تجربه تلخ و خونبار مردم در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه در چهار دهه گذشته، بازگشت طالبان حس همدردی عمیقی را در میان مردم ایران نسبت به مردم افغانستان پدید آورده است. به نوعی …

ادامه مطلب

ترس بورژوازی؛ امید کمونیستها

یک جایی احمد زید آبادی- همان که همت خود را این قرار داده که مشاوره (شده به اندازه یک مثقال) به رئیسی جلاد بدهد تا شاید نظام از خطر سرنگونی خلاصی یابد- خطاب به ” مخالفان جمهوری اسلامی” نوشت: “داستان روابط بین‌الملل بسیار فراتر تک مؤلفه‌ای به نام حقوق بشر …

ادامه مطلب

“میراث ماندگار”، مستندی در تجلیل بهره کشی

روزی برای بدست آوردن کار گذرم به کفش ملی افتاد. خیابانهای این شرکت اگر چشمهایتان را ببندید که در یک منطقه صنعتی هستید به مانند یک پارک تفریحی است که با کمی دست به سر و روی آن کشیدن بی شک زیباتر و چشمگیرتر خواهد شد. در بلوار اصلی این …

ادامه مطلب

بار دیگر پیشگامی کارگران نیشکر هفت تپه، این بار علیه لیاخوف های اسلامی

پایتخت اعتصاب یعنی کارخانه نیشکر هفت تپه بار دیگر به خروش آمده برای خواسته هایی که به قول خود کارگران”تکرار مکررات” است. بنا به تصمیم دسته جمعی در روز نوزدهم اعتصاب، کارگران نیشکر هفت تپه خیابانهای شهر شوش را به قرق خود درآوردند تا خطاب به “گوش های کر”، مکرر …

ادامه مطلب