یاشار سهندی

غارتی دیگر، این بار بانک رفاه کارگران

تهبکاران مافیایی حاکم بر ایران هر چقدر غارت می کنند سیر نمی شوند! حرص و آز ایشان پایان ناپذیر است. هر چه دم دستشان هست بالا می کشند. یکی از اهداف غارتگران حاکم اموال کارگران بوده و چشم طمع دوختن به بانک رفاه کارگران غارتی دیگر از این دست است. …

ادامه مطلب

کدام راه حل؛ تنازع بقاء یا زندگی انسانی

“شکاف طبقاتی”، “فاصله طبقاتی” با وجود حاکمیت سیاه رژیم اسلامی سرمایه کاملا عیان شده است و دیگر نمی شود تحت پوشش مثلا “رشد طبقه متوسط” و یا چیزی شبیه اینها که مدام توجیه گران ستم سرمایه داری بیان می‌کنند، پنهانش کرد. بارها از این کارشناس و از آن استاد اقتصاد …

ادامه مطلب

ما مردم معترضیم نه بی تفاوت ( نگاهی به یک کارتون مانا نیستانی)

همانگونه که انتظار می رفت تبهکاران حاکم به روش همیشگی شان در مقابل فجایعی که می آفرینند در قبال اتوبوس خوابی هم ابتدا آنرا بی اهمیت دانستند، بعد کلا منکر شدند و نهایتا هم دستور “جمع آوری” دادند. بی خانمانی پدیده ای است که در سرمایه داری اوج وسیعی گرفته …

ادامه مطلب

پایداری آبتین

روز 18 دی سال 1400 به نیمه رسیده بود که برگی دیگر از جنایت رقم خورد. هنوز خانواده داغدار پرواز PS752 از محل جنایت به خانه هایشان برنگشته بودند که خبر آمد بکتاش آبتین را کشتند. از تیرباران در پشت بام مدرسه رفاه تا کشتار در زیر پلی در ترکمن …

ادامه مطلب

اتوبوس خوابی؛ چهره کریه سرمایه داری

گزارشی تکان دهنده از “اتوبوس خوابی” در یکی از سایتهای حکومتی به نام “تجارت نیوز” منتشر شده و بار دیگر از چهره کریه سرمایه داری ضربدر حکومت اسلامی رونمایی گردیده است. اتوبوس خوابی هم چندان ارزان نیست. طبق گزارش فوق ” در ماه ۳۶۰ هزار تا ۷۵۰ هزار تومان خرج …

ادامه مطلب

پایان راه تشکیلات سیاه ضد کارگری

کارگرکمونیست ۷۰۸ “ما ز مجلس چشم یاری داشتیم/ خود غلط بود آنچه می پنداشتیم” جناب چاقو کش و پنجه بکس بدست حسن صادقی، شعر حافظ را دستکاری کرده و بدست چند ده نفر داده تا مثلا علیه طرحی در مجلس نکبت زایی اسلامی اعتراض کنند. خانه کارگریهای جمهوری اسلامی با …

ادامه مطلب

اعتیاد بهانه ای برای استثمار وحشیانه

اعتیاد به مواد مخدر یکی از “معضلات اجتماعی” است که دولتهای حاکم بر ایران در گسترش و رواج آن نقش اساسی دارند. اعتیاد به این مواد در میان کارگران نیز به شدت گسترده است. اخیرا یکی از کارگزاران مافیایی حاکم بر ایران به نام اسکندر مومنی که عنوان “دبیر کل …

ادامه مطلب

بودجه ۱۴۰۱، مغلوبه شدن مبارزه طبقاتی در ایران

درست در روزی که بیرون از مجلس نکبت زای اسلامی معلمان حق خود را در کف خیابان فریاد می زدند، رئیسی قاتل در میان تبهکارانی از جنس خود حضور یافت و جنگ رسمی حکومت را با اعلام بودجه سال ۱۴۰۱ به جامعه معترض اعلام کرد. بودجه ارائه شده چنان بی …

ادامه مطلب

عبدی و زیدآبادی ضاربان گوهر عشقی

گوهر عشقی سمبل شرافت انسانیکه یک تنه در مقابل همه هیبت خبیث رژیم اسلامی سرمایه ایستاده مورد حمله مزدوران و جانیان جبون این حکومت قرار گرفته و این انسان جسور پیام داده همچنان ایستاده است.حکومت قهار از ترس و وحشت زبان به کام گرفته است. اما کسانی که از سوی …

ادامه مطلب

کارگر”از کار افتاده” از زندگی نیافتاده

“حوادث کار” در محیط کارگاه این محیط را بیش از هر چیز به میدان جنگ تبدیل کرده است. آنچنان که منصور حکمت به درستی یاد میکند جنگی اعلام نشده. جنگی که برای یک طرف سود و افتخار و احترام بهمراه دارد و برای طرف دیگر، مرگ و معلولیت و احساس …

ادامه مطلب