یاشار سهندی

سفر میمنت اثر- یاشار سهندی

همین اول بگویم عنوان این نوشته، یادداشت یا مطلب ( هنوز تفاوت اینها را نفهمیدیم!) از یک اثر شاملو کِش رفتیم. بهرحال دست شاملو از دنیا کوتاه است و ما به عنوان یک دوستدار او به خود اجازه دادیم یک ناخنکی به یکی از آثارش بزنیم. اگر در قید حیات …

ادامه مطلب

اول مه باید صدای جامعه را فریاد کند- یاشار سهندی

اول مه اساسا به خاطر یک مطالبه صنفی “8 ساعت کار” شکل گرفت. اما اول مه در ایران بسیار فراتر از اینست و در قطعنامه ها و بیانیه های این روز کارگران بطور واقعی در قامت صاحب جامعه بر سر رهایی از تمامی مصائب جامعه سرمایه داری و پرچمدار خواستهای …

ادامه مطلب

پیامی به همایش کلن- یاشار سهندی

در اسفند 1401 در یادداشتی در استقبال از انتشار منشور بیست تشکل نوشتم: ” انتشار این منشور وظیفه ای عاجل را بر دوش کمونیستها و سازمانهای و تشکلهای که با این عنوان فعالیت میکند انداخته است که این پرچم را هر چه بلندتر برافراشته کنند. اگر کمونیسمی میخواهد به نمایندگی …

ادامه مطلب

اتوبوس شاهزاده و اتوبوس اسلام روی رینگ راه میرود! یاشار سهندی

شاهزاده با یک توئیت از ماشین مشتی ممدلی که نه بوق داره نه صندلی، که لاستیکهایش هم پر باد نبود، این بماند که تاریخ مصرف لاستیکهایش گذشته بود، چند کیلومتری بیشتری نرفته فِس لاستیکهایش در آمد، پیاده شده. رفتن توی این اتول، باعث شرمساریه/ نه بابِ کورس شهریه، نه قابل …

ادامه مطلب

پیام اول مه ۱۴۰۲- یاشار سهندی

کمتر از یک ماه به اول مه در سال 1402 مانده است. در فروردین ماه سال گذشته در نشریه کارگر کمونیست با اشاره به مبارزات سال 1400 نوشتیم: ” بر بستر این زمینه مبارزاتی است که سال ۱۴۰۰به پایان خود رسیده و سال جدید شروع میگردد. و هراس رژیم از …

ادامه مطلب

چشم انداز وزن داخل- یاشار سهندی

می گویند حرف راست ( در تقابل با دروغ) را باید از دهان بچه شنید! راست هم گفته اند. بچه ها بی شیله پیله هستند، سیاستمدار نیستند که حرف را سبک و سنگین کنند برای همین پته بزرگترها را بعضی وقتها بدجوری به آب میدهند. اما بعضی وقتها بزرگترها وقتی …

ادامه مطلب

جمهوری اسلامی جواب را خواهد گرفت- یاشار سهندی

به مانند هر سال مسخره بازی سه جانبه گرایی حکومتی با حمایت همه جانبه از سرمایه با مصوبه 27 درصدی حقوق کارگران از طرف شورای عالی سرمایه به پایان رسید. خبرهای مانند ساعتها چانه زنی نمایندگان سه طرف که جانبدار یک طرف هستند توهین به شعور کارگران است. این سنت …

ادامه مطلب

به پیشواز سال جدید، سال اراده برای پیروزی- یاشار سهندی

سال 1400 که به پایان خود می رسید، هجوم ارتش روسیه به فرماندهی پوتین به اوکراین فرصتی فراهم آورد که از چپ و راست آینه مصیبت و بدبختی جلو جامعه بگیرند، تا توده مردم آینده خود را در جنگ اروپا و روسیه، روسیه و ناتو، احتمال دخالت چین، جنگ جهانی …

ادامه مطلب

جمهوری اسلامی جواب را خواهد گرفت- یاشار سهندی

به مانند هر سال مسخره بازی سه جانبه گرایی حکومتی با حمایت همه جانبه از سرمایه با مصوبه 27 درصدی حقوق کارگران از طرف شورای عالی سرمایه به پایان رسید. خبرهای مانند ساعتها چانه زنی نمایندگان سه طرف که جانبدار یک طرف هستند توهین به شعور کارگران است. این سنت …

ادامه مطلب

منشوری حقیر در مقابل یک انقلاب عظیم تاریخ ساز- یاشار سهندی

مندرج در کارگر کمونیست ۷۷۰ منشور اپوزیسیون راست با نام بی مسمای “مهسا” منتشر شد. بی مسما است چون “مهسا” نام رمز انقلاب زن زندگی آزادی است. من نمیدانم کسی که آن جمله ساده را، روی سنگی بر سر مزار مهسا امینی نوشت، چه قصدی داشت؛ اما جمله ای که …

ادامه مطلب