برای یک دنیای بهتر: آمریکا، سپاه پاسداران، جولیان آسانژ

لینک از برنامه اینجا

اینرا هم بخوانید

رویدادها: اعتراض به تبادل و آزادی حمید نوری