به حجاب اجباری در دانشگاهها و شرایط ضدانسانی خوابگاههای دخترانه اعتراض کنیم!

آن چنان که انتظارش می رفت با بازگشایی دانشگاه ها جدال فیزیکی و رو در رو بین دانشجویان و جمهوری اسلامی آغاز شد. آن هم درست از روز آغاز آموزش حضوری در دانشگاه ها.

گروهی از دانشجویان زن دانشگاه تهران اعلام کردند که مقام های حراست به آنان برای پوشیدن مقنعه در دانشگاه فشار وارد کرده اند. و دیگر اینکه مسئولان دانشگاه طی حکمی ضوابط و مقرراتی را برای خوابگاه ویژه دانشجویان زن اعلام کرده اند، ضوابط و مقرراتی آن چنان محدود کننده که تنها در پادگان ها یا زندان شبیهش را می توان یافت.

جمهوری اسلامی در طی بیش از چهار دهه بوسیله قانون بشدت ارتجاعی حجاب اجباری و دیگر قوانین زن ستیزش بی وقفه به شأن و منزلت زنان یعنی نیمی از جامعه با تمام قوا تعرض کرده و دانشگاه ها نیز از این قائده مستثنی نبوده. در کنار حجاب اجباری در دانشگاهها باید به ضوابط و مقرراتی اشاره کرد که در خوابگاه ها بر دانشجویان دختر اعمال کرده و آنجا را به شبیه به پادگان یا زندان اداره می کند و حتی کوچکترین رفت و آمد دانشجویان دختر را زیر شدیدترین محدودیت ها و کنترل قرار داده است.

با این وجود دانشگاه همواره محمل اعتراضات وسیع به فرهنگ زن ستیز اسلامی و حجاب اجباری بوده که اتفاقا نمونه های درخشان آن در همین دانشگاه تهران روی داده است. به یاد داریم که در روز ۲۳ اردیبهشت ۹۸ تجمعی گسترده توسط دانشجویان علیه قانون حجاب اجباری برپا شد که با حمایت وسیع جامعه همراه شد؛ یا در موردی دیگر در پاییز ۱۴۰۰ دختران دانشجوی این دانشگاه در حرکتی باشکوه در جشن فارغ التحصیلیشان روبروی درب دانشگاه حجاب از سر گرفتند؛ و در سطح دیگر هم باید اشاره داشت به اعتراض دانشجویان در سراسر کشور در چند سال گذشته نسبت به آئین نامه انضباطی که از سوی دانشجویان به آیین نامه ضد دانشجویی معروف شد.

دانشگاه سنگر آزادی و برابری تعرض به کرامت انسانی دانشجویان و به ويژه زنان را شدیدا محکوم کرده و دانشجویان سراسر کشور را به اعتراضی گسترده و فراگیر علیه حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی و قوانین ضدزن در دانشگاهها فرامیخواند. باید به قدرت اتحاد، همبستگی و اعتراض سراسری مان مطالبات صریح خود در مورد تبعیض علیه زنان در دانشگاه را رو به حکومت اعلام کنیم:
الف: لغو حجاب اجباری و انتخاب آزادانه پوشش در دانشگاههای سراسر کشور.
ب. لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و لغو تفکیک جنسیتی به هر شکل و در هر زمینه.

دانشگاه سنگر آزادی و برابری
۱۴ فروردین ۱۴۰۱
۳ آوریل ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …