بکتاش آبتین جان باخت، زنده باد بکتاش آبتین! پیام حمید تقوائی به مردم آزاده ایران!

جانباختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز آزادیخواه و عضو مبارز کانون نویسندگان ایران را به خانواده گرامی او، به کانون نویسندگان ایران و به همه مردم آزاده صمیمانه تسلیت میگویم.

بکتاش آبتین در اثر بیماری کرونا اما بدست جنایتکاران حاکم کشته شد. این نمونه بارز قتل عمد دولتی است که از جانب مردم بپاخاسته ایران و آزادیخواهان در سراسر جهان بی جواب نخواهد ماند. مرگ بکتاش عزیز آغازگر برآمد تازه ای در دل جنبش دادخواهی است؛ فریاد اعتراض به این جنایت همراه و همبسته با اعتراضات پیگیر و قهرمانانه مادران آبان، مادران خاوران، و خانواده های قربانیان شلیک به هواپیما، فریاد همه ما مردمی است که دیگر نمیخواهیم و نمی توانیم این زنجیره جنون آدمکشی را تحمل کنیم.

موج اعتراض به این جنایت از هم اکنون آغاز شده است. تحصن اعتراضی هم بندان بکتاش آبتین در زندان با شعار مرگ بر خامنه ای، بیانیه ها و اعلام همبستگی های پرشور کانون نویسندگان ایران، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان، نهادها و چهره های سرشناس جنبش کارگری، شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران، و هزاران هزار مردم معترضی که با پیام “قتلعمد آبتین” در مددیای اجتماعی به مقابله با جانیان حاکم برخاسته اند، و امروز فریاد اعتراض و شعارهای کوبنده ما مردمی که در مراسم باشکوه خاکسپاری او گرد آمده بودیم تنها اولین گامها در حرکت عظیمی است که در دادخواهی از قتل بکتاش آبتین آغاز شده است. جنبش داخواهی موج بنیان کنی است که هر روز سهمگین تر خواهد شد و تا در هم کوبیدن نظام آدمکش جمهوری اسلامی از پای نخواهد نشست.

ما مردم ایران نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم. زندگی بکتاش آبتین سراسر مبارزه با دستگاه جهنمی سرکوب و سانسور و اختناق بود. مرگ او را نیز به ضربه ای دیگری به کل نظام آدمکش جمهوری اسلامی بدل میکنیم. بکتاش عزیز خود میگفت: “آنها سعی کردند ما را دفن کنند، نمی دانستند که ما بذر بودیم”. بذری که بکتاش آبتین ها کاشته اند به درخت تناوری تبدیل خواهد شد که طومار کل نظام ضدانسانی حاکم را در هم خواهد پیچید.

سرنگون باید نظام آدمکش جمهوری اسلامی!
حمید تقوائی
١٩ دیماه ١٤٠٠، ٩ ژانویه ٢٠٢٢

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر و فولاد و ذوب آهن در اصفهان

تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر و فولاد و ذوب آهن در اصفهان.درد ما …