بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان نانوائی ها و تلاش دولت روحانی برای طراحی و اجرای سیاستهای ضد کارگری

بنا بر اخبار منتشره، اخیرا تفاهم نامه ای بدون حضور و آگاهی کارگران خباز، ما بین سازمان تامین اجتماعی و صنف کارفرمایان نانوائی های کشور به امضا رسیده است.

در این رابطه سید تقی نوربخش طی مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا گفته است: به منظور ارتقاء خدمات سازمان تأمین اجتماعی و تسهیل دسترسی کارگران ٨٠ هزار واحد نانوایی در سراسر کشور، تفاهم نامه ای با این صنف محترم منعقد شده است تا دریافت لیست کارگران و همچنین بازرسی از کارگاههای نانوایی با همکاری اتحادیه های صنفی سراسر کشور انجام شود.

حال سوال این است اگر این تفاهم نامه طبق ادعای سید تقی نوربخش به منظور ارتقا خدمات سازمان تامین اجتماعی و تسهیل دسترسی کارگران ٨٠ هزار واحد نانوایی به تامین اجتماعی انجام شده است چرا این اینکار بدون حضور نماینده های کارگران نانوائی ها صورت گرفته و چرا علیرغم خواست کارگران نانوائی ها برای انتشار علنی این تفاهم نامه، سازمان تامین اجتماعی همچنان از انتشار آن خودداری میکند.

ادعای واهی تسهیل دسترسی کارگران خباز به خدمات تامین اجتماعی توسط سید تقی نوربخش در حالی مطرح شده است که وی در این مصاحبه از سپردن بازرسیها از کارگاههای نانوائی بدست اتحادیه های کارفرمائی پرده برداری کرده است.

بدون تردید تفاهم نامه ای که بدون اطلاع و حضور نماینده های کارگران  خباز با کارفرمایان منعقد شده باشد نمیتواند تفاهم نامه ای برای حفظ منافع کارگران باشد  بلکه چنین تفاهم نامه ای آنچنان ضد کارگری است که سازمان تامین اجتماعی علیرغم خواست کارگران نانوائی ها برای انتشار علنی آن، همچنان از انجام اینکار خودداری میکند.

چیزی که در این میان روشن است این است که دولت روحانی در پی شکست طرح ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، تلاش مضاعفی را بکار خواهد بست تا با توسل به انواع طرحها از قبیل طرح کاورزی و تفاهم نامه ها با کارفرمایان و اجرای فوری آنها، منویات ضد کارگری و تامین صدرصدی منافع صاحبان سرمایه را به پیش برد.

ما با جلب توجه کارگران و تشکلهای مستقل کارگری به اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولت روحانی، انعقاد تفاهم نامه غیر علنی و بدون حضور نماینده های کارگران از سوی سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان نانوائی ها را قویا محکوم میکنیم و با تاکید بر انتشار فوری و علنی این تفاهم نامه، اعلام میداریم در مقابل هر طرح و لایحه و تفاهم نامه ضد کارگری با تمام توان ایستادگی خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد دولت روحانی در پی شکست اش بر سر ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، از طرق دیگری سیاستهای ضد کارگری خود را به پیش برد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 8 خرداد ماه 1396

اینرا هم بخوانید

۲۷ خرداد: تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی- تجمع، اعتراض حق مسلم ماست!

۲۷ خرداد: تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی و اخباری دیگر امروز ۲۷  خرداد بازنشستگان تامین اجتماعی برای …