“بیگاری” تامین اجتماعی از مقرری بگیران بیمه بیکاری!

به گزارش صبحانه سازمان تأمین اجتماعی، سازمانی بیمه گر که موظف است کارگران مزد، حقوق‌بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل‌های آزاد را تحت پوشش اجباری بیمه قرار دهد.

براساس ماده ۲۸ قانون سازمان تأمین اجتماعی، منابع درآمد سازمان از طریق حق بیمه، درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان، وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون و کمک‌ها و هدایا تامین می شود.

از سوی دیگر این سازمان موظف است خدماتی همچون مستمری بازنشستگی، مستمری از کار افتادگی، مستمری بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی، کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه کفن و دفن به افراد تحت پوشش ارائه دهد که رقم پائین آن نیازمند گزارشی مجزا است!

یکی از خدمات سازمان تامین اجتماعی، مقرری بیمه بیکاری است که براساس ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب مجلس شورای اسلامی کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

همچنین براساس ماده 3 این قانون، بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

هرچند که به دلیل سخت گیری های سازمان تامین اجتماعی بسیاری از افراد بیکار از دریافت مقرری بیمه بیکاری صرفنظر می کنند اما آن عده ای که می خواهند از این سهم قانونی خود بهره مند شوند با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند که یک نمونه از آن این است چنانچه فردی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می کند در زمان حضور بازرسین شعبه در منزل حضور نداشته باشد، مقرری وی به دلیل عدم حضور در منزل و با این استنباط نابجا که فرد یاد شده حتما مشغول به کار شده است، از سوی سازمان تامین اجتماعی قطع می شود؛ یعنی اگر مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنید باید در تمام ساعات اداری در منزل باشید و تنها پس از ساعت 16 از منزل خارج شوید!

مورد دیگر اینکه شعبه 28 بیمه تامین اجتماعی تهران بزرگ در اقدامی خلاف قانون در تماس با مقرری بگیران بیمه بیکاری این شعبه به آنها دستور داده است که به دلیل آنکه بیکار هستند و از این شعبه مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند، باید جهت ساماندهی پرونده های شعبه 28 برای اجرای طرح الکترونیک در این شعبه حضور یافته و همچون کارکنان این سازمان امور محوله را انجام دهند اما خبری از حقوق و مزایا نیست چرا که بیمه بیکاری دریافت می کنند!

ضمن احترام به مقرری بگیران بیمه بیکاری، اما بکارگیری این افراد براساس کدام مستندات قانونی است؟ و سئوال دیگر اینکه آیا بکارگیری این افراد از نظر گزینش و حراست سازمان و عدم تائید صلاحیت اداری آنها، منع قانونی ندارد؟

هرچند که سازمان تامین اجتماعی معتقد است که اطلاعات بیمه گذاران امانتی بزرگ نزد این سازمان است اما بکارگیری نیرو بدون نظر گزینش و حراست سازمان به حتم می تواند سبب برخی مشکلات و افشای اطلاعات پرونده ها باشد!

این در حالی است که پس از حادثه پلاسکو بسیاری از مدیران سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند که به آسیب دیدگان این حادثه مقرری بیمه بیکاری پرداخت خواهد کردند و با حضور در بسیاری از برنامه های رادیویی، تلویزیونی و همایش ها بر این موضوع تاکید می کردند اما به راستی واقعیت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به سایر بیمه شدگان در این شعب با روح قانونی و انسانی سازگار است؟

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که براساس آنچه قانون گذار به سازمان تامین اجتماعی محول نموده است، پرداخت مقرری بیمه بیکاری از یک سو وظیفه سازمان و از سوی دیگر حق بیمه شده است اما اینکه به نوعی با تهدید و اجبار این افراد را به کار اجباری وادار کرد با هیچ اصول اخلاقی، انسانی و قانونی سازگار نیست و از طرفی هم مقرری بگیران بیمه بیکاری به دلیل دریافت این مقرری مجبور به تن دادن به خواسته های غیرقانونی مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی هستند و تن به کار اجباری بدون دستمزد می دهند.

به هر حال به نظر می رسد که نوع نگاه سازمان تامین اجتماعی و شعبات زیرمجموعه به بیمه بیکاری و مقرری بگیران این نوع بیمه خلاف قانون است و نیازمند اصلاح ساختاری است به طوری که حقوق شهروندی، حقوق قانونی، شان و شخصیت افراد حفظ شود.

اینرا هم بخوانید

تشکیل پرونده جدید علیه مریم اکبری منفرد برای توقیف اموال وی

وکیل مریم اکبری منفرد، زندانی از تشکیل پرونده جدید علیه موکل خود با درخواست ستاد …