تاکید خامنه ای بر حمایت از باندها و گروههای تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی

 

خامنه ای در دیدار با باندهای هوادار سیاستهای تروریستی جمهوری اسلامی امروز گفته است: “ایران در هر جایی که برای مقابله با کفر و استکبار نیاز به حضور باشد کمک خواهد کرد.جمهوری اسلامی ایران در هر جایی که برای مقابله با کفر و استکبار، نیاز به حضور باشد، کمک خواهد کرد و در بیان این موضوع ملاحظه هیچ‌کس را نمی‌کنیم”.این خبر را خبرگزاری سپاه مخابره کرده است.

حمایت ار تروریستهای اسلامی در یمن، حمایت از رژیم اسد در سوریه، حمایت از دار و دسته های دولت شده اسلامی مورد حمایت رژیم در عراق، حمایت از حزب الله و … بخش های جدایی ناپذیر سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی می باشد. حمایت از تروریسم اسلامی، سازماندهی جنگ های نیابتی در منطقه و… از ارکان سیاستهای رژیم می باشد. روزنه

اینرا هم بخوانید

افزایش دستمزد ها  فوری.ادامه اعتراضات همکاران بر سر دستمزد

کانال تلگرامی « شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت»:افزایش دستمزد ها فوریادامه اعتراضات همکاران بر …