تجمعات اعتراضی بازنشستگان کشوری و ادامه اعتصاب ماشین سازی اراک.معلم زندانی آزاد باید گردد

روز ۲۱ شهریور بازنشستگان کشوری شامل معلمان و بخشهای دیگر کارکنان بازنشسته در اعتراض به گرانی و نازل بودن حقوقها و برای پیگیری دیگر مطالباتشان در چندین شهر مقابل صندوق بازنشستگی تجمع کردند. این تجمعات از جمله در شهرهای کرمانشاه، خرم آباد، رشت، ایلام، سنندج، همدان، قزوین و قم برگزار شد. در خرم آباد یکی از معلمان بازنشسته بر اعتراضات وسیعتر برای پیگیری خواستهایشان و شرکت در اعتراضات ۲۵ شهریور  سالروز انقلاب زن زندگی آزادی و گرامیداشت یاد مهسا امینی تاکید کرد و صحبت های او با کف زدن تجمع کنندگان مورد تایید قرار گرفت. در کرمانشاه علیرضا گلی  یکی از معلمان بازنشسته سخنرانی کرد. او در سخنانش از چند رکن اساسی جامعه از جمله آموزش و پرورش، کارگران، بهداشت، آموزش پزشکی و کشاورزی سخن گفت که هیچ جامعه ای بدون آنها قابل دوام نیست و تاکید کرد که اکنون کارکنان این ارکان مهم مورد تبعیض و ظلم هستند. همچنین از  نقش پزشکان و پرستاران در دوره کرونا گفت و به اخراج بهترین نیروها از جمله پرستاران، پزشکان، اساتید دانشگاه و معلمان اشاره کرد و صحبت های او با کف زدن های پیوسته جمعیت همراهی میشد. سخنان او بطور واقعی بر همبستگی و همدردی اجتماعی بخش های مختلف معترض جامعه اشاره داشت.

در تجمعات این روز معلمان بازنشسته شعار میدادند: “تا حق خود نگیریم ساکت نمی نشینیم”، “معیشت ، منزلت ؛ حق مسلم ماست”، “تا حق خود نگیریم، آرام نمی نشینیم”، “بازنشسته داد بزن حقتو فریاد بزن”، “معلم زندانی آزاد باید گردد”، “گرانی تورم بلای جان مردم”، “اجرای همطرازی حق مسلم ماست”، “دولت خیانت می‌کند مجلس حمایت میکند”.

علاوه بر بازنشستگان در بخش های دیگر کارگری اعتراضات گسترده است. از جمله اعتصاب دو هزار کارگر مااشین سازی اراک در اعتراض به سطح نازل حقوقها،  طلبهای مزدی و کار برده وار پیمانی و عدم پاسخگویی به خواستهایشان وارد سی و هفتمین روز شد. ماشین سازی اراک کارخانه ای قدیمی  و  با حدود دو هزار کارگر طراح و سازنده مجتمع‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌های گاز، پالایشگاه‌های نفت، پل‌ها، نیروگاه‌های برق‌آبی، نیروگاه‌های بادی و کارخانجات سیمان در ایران و خاورمیانه است. اعتصاب این کارگران بدلیل نقش مهم آن در تولید، هزینه سنگینی بر دوش صاحبان کار و پیمانکاران مفتخور گذاشته است. کارگران اعلام کرده اند که تا به خواستهایشان پاسخ داده نشود به اعتصاب ادامه میدهند. حزب کمونیست کارگری از مبارزات این کارگران حمایت کرده و  بر اتکاء آنها بر مجمع عمومی به عنوان مکانی برای حفظ اتحاد و همبستگی مبارزاتی و رسانه های کردن هر روز اخبار اعتراضاتشان تاکید دارد.

با نزدیک شدن به سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی و فراخوانهای وسیع مردمی برای گرامیداشت آن، حکومت از وحشت بر آمد دوباره انقلاب با سراسیمگی بسیار بر دستگیری و سرکوبگری های خود شدت داده است. از جمله  روز سه‌شنبه ۲۱شهریور، ۳تن از فعالان کارگری شهر سنندج به اسامی ریبوار عبدالهی، فردین میرکی و اقبال شبانی به پلیس امنیت شهر سنندج احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. این نهاد امنیتی نسبت به عدم شرکت در تجمعات اعتراضی این فعالان را مورد بازجویی قرار داده است.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۱ شهریور ۱۴۰۲،  ۱۲ سپتامبر   ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

حمله پهبادی جمهوری اسلامی به اسرائیل. اعلام حمایت آمریکا از این کشور

*سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه‌ای با اشاره به آغاز «حمله هوایی ایران …