تجمعات بازنشستگان در اهواز و کرمانشاه

امروز سه شنبه هشتم اسفند ماه در سی و نهمین هفته تجمع بازنشستگان کشوری، این بازنشستگان بار دیگر دراهواز و کرمانشاه در مقابل صندوق بازنشستگی تجمع داشتند و پیگیر خواستهای اعلام شده خود گردیدند.

در کرمانشاه علیرغم سرمای شدید هوا، این تجمع با همراهی بازنشستگان تامین اجتماعی و مخابرات انجام گرفت و بازنشستگان شعار میدادند:”نه گرما، نه سرما نیست جلودار ما”، و “از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رأی نمیدیم”.

در اهواز نیز در این روز بازنشستگان کشوری در همراهی با بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل درب استانداری تجمع کرده و فریاد میزدند:”دشمن ما همین جاست  دروغ می‌گن آمریکاست “، “حمایتی ندیدیم به مجلس رای نمیدیم”، “فقر و فساد همین جاست، آقازاده آمریکاست”، “یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه”، “از خوزستان تا تهران، مرگ بر مدیران”، “تجمع اعتراض حق مسلم ماست”، “کشوری، لشکری، فرهنگی، تامین اجتماعی اتحاد اتحاد”، و ” وعده میدید،عمل کو؟ دشمنای دروغگو”.

بازنشستگان پیشتاز اتحاد مبارزاتی جنبش کارگری هستند و خود در عمل با تجمعات مشترکشان در جهت اتحاد بخش های مختلف بازنشستگان که مطالبات مشترکی اعتراضات آنها را به هم پیوند میدهد گام برداشته اند. بازنشستگان صدای اعتراض همه مردم هستند. از خواستها و مبارزاتشان وسیعا حمایت کنیم.

حزب کمونیست کارگری ایران

۸ اسفند ۱۴۰۲،  ۲۷  فوریه ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

تجمع اعتراضی  کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان  و اعتصاب عمومی مردم مریوان در اعتراض به قتل کولبران

۳۱ فروردین: تجمع اعتراضی  کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان  و اعتصاب عمومی مردم …