تجمعات بزرگ بازنشستگان در تهران و کرمانشاه، پرستاران شیراز، ادامه اعتصاب کارگران  کربنات سدیم کاوه و…

امروز بیست و دوم خرداد جمعیت بزرگی از بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر و فساد و بی تامینی و نیز بخاطر عدم اجرای کامل رتبه بندی و پاداش پایان خدمت برای پیگیری مطالبات خود مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. بازنشستگان ۱۴۰۰ نیز در ادامه  تجمع روز گذشته خود در تجمع امروز نیز شرکت داشتند. در این تجمع  اعتراضی حضور زنان چشمگیر بود و فریاد  شعارهای اعتراضی بر فضای خیابان طنین انداخته بود. بازنشستگان شعار میدادند: “قدرت ما جمع ماست، رتبه بندی حق ماست”، “فقط دروغ شنیدیم، عدالتی ندیدیم،، “فکر نکنید یه روزه، قرار ما هر روزه “، و “با اهل قلم هرکه درافتاد ورافتاد”.

طبق گزارشات، بازنشستگان  ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱  بدلیل اینکه صندوق بازنشستگی کشوری احکام رتبه بندی را برای بازنشسته‌های مشمول به اجرا نگذاشته است، از مزایای رتبه‌بندی بهره‌مند نشده اند.

در این روز همچنین بازنشستگان کشوری در کرمانشاه همراه با  بازنشستگان تامین اجتماعی، مخابرات و علوم پزشکی در اعتراض به فقر، تورم و گرانی، دستمزدهای ناچیز ، فساد و غارت، و تبعیض و نابرابری و جنگ حکومت علیه زنان برای عقب زدن کل جامعه، در برابر صندوق بازنشستگان استان تجمع کردند و شعارهای اعتراضی خود را سر دادند. یک موضوع مهم اعتراض آنها عدم اجرای همسان سازی حقوقها است. اجرای همسان سازی و افزایش آن به بالای نرخ سبد معیشتی ۳۰ میلیون تومان و درمان رایگان دو خواست کلیدی بازنشستگان است.  در این تجمع اعتراضی بازنشستگان از جمله شعار میدادند: “فریاد ، فریاد از اینهمه بیداد!”،”روسری رو رها کن ، فکری به حال ما کن!”، “بیکاری ، تورم ، بلای جان مردم!”، “معلم زندانی آزاد باید گردد!”، “کارگر زندانی آزاد باید گردد!”، و “اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد”.

در تجمع اعتراضی کرمانشاه یکی از بازنشستگان در رابطه با بساط انتخاباتی حکومت سخنرانی کرد و گفت:” در ادوار گذشته ، کاندیدی که میگویند تأیید شد و به اصطلاح رأی آورده، نداشته ایم و با این ساختار هم نخواهیم داشت که در خدمت مردم باشد. بارها گفتیم و باز هم میگوییم مسئولین در این ساختار، جز زیر پای خود که همان منفعت طلبی شخصی است چیزی نمی بینند.( کف زدن حضار)  ساختار به گونه ای عمل کرده که زندگی را از ما گرفته و ما را با چیزهایی بسیار پیش پا افتاده خسته کرده….”. سخنان او با استقبال جمعیت روبرو شد و تجمع کنندگان شعار دادند: ” کاندیدا های دورغگو  حاصل وعده ها کو”. اعتراضات بازنشستگان ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. بازنشستگان صدای اعتراض کل جامعه هستند. از مبارزات آنها وسیعا حمایت کنیم.

روز ۲۲ خرداد همچنین کارگران شرکت کربنات سدیم کاوه فیروز آباد در اعتراض به سطح نازل دریافتی های خود برای سومین روز دست به اعتصاب و تجمع زدند.  خبر دیگر اعتراضی در این روز مربوط به تجمع کارگران اخراجی پیمانکاری پتروشیمی ارغوان گستر در ایلام است. در اصفهان نیز کارگران پیمانکاری شرکت فراب در پتروشیمی اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها  و مشکلات معیشتی خود دسته به اعتصاب و تجمع زدند. آخرین خبر اینکه روز گذشته ۲۱ خرداد پرستاران در شیراز بار دیگر در اعتراض به سطح نازل حقوقهاُ‌، اجرای تبعیض آمیز و سلیقه ای قانون تعرفه گذاری، فشار سنگین کاری  و اضافه کاری های اجباری و ارزان و معوقات چند ماهه خود مقابل استانداری تجمع کردند. پرستاران شعار میدادند:”پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن”، و “پرستار بیدار است، از تبعیض بیزار است”.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۲ خرداد  ۱۴۰۳، ۱۱ ژوئن   ۲۰۲۴

فیلمها از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …