تجمع اعتراضی کارگرانِ ارکان ثالث نفت و گازِ گچساران

روز (هشتم بهمن)، کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران در اعتراض به وضعیت شغلی و حقوقی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.تصویب و اجرای طرح ساماندهی کارکنان، عدالت در پرداخت حقوق و‌ مزایای شغلی و حذف پیمانکاران تامین نیرو از جمله خواست‌های این کارگران است.کارگران نفت و گاز گچساران می‌گویند: برای برقراری عدالت، هیچ راهی جز حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با تمام کارگران نیست. از ایلنا

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …