تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر

امروز (27 اسفند) شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر از جمله شوش و هفت‌تپه و اراک، در اعتراض به وضع بد معیشتی و بی‌توجهی به قانون در شورایعالی کار، تجمع کردند.بازنشستگان می‌گویند: بندهای ماده 41 قانون کار بایستی در شورایعالی کار اجرا شود والا بحران معیشت کارگران شاغل و بازنشسته در سال بعد شدیدتر خواهد شد.از ایلنا

فیلمهایی از تجمعات امروز از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …