فراخوان به تظاهرات علیه حضور جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار! جمعه ۹ جون در ژنو

جمهوری اسلامی باید از سازمان جهانی کار اخراج گردد!

 نشست سالیانه سازمان جهانی کارازهفته دوم ماه جون در ژنو شروع میشود. امسال نیز جمهوری اسلامی و نمایندگان تشکل های حکومتی در این اجلاس شرکت می کنند. مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان حقوق کارگران در ایران، از جمله حزب کمونیست کارگری نیز همزمان برای اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در مقابل مقر سازمان جهانی کار دست به تجمع اعتراضی میزنند.

جمهوری اسلامی نماینده کارگران و مردم ایران نیست، رژیم سرکوب آنها است. رژیمی که کارگران را بخاطر مبارزاتشان دستگیر و زندانی میکند، شلاق میزند، هر اعتراضی را به اقدام علیه امنیت ملی متهم میکند و با این اتهامات فعالین اعتراضات کارگری را به دادگاه میکشاند، رژِیمی که اعتراض کارگر به ناامنی محیط کار را با باتوم جواب میدهد، جایش نه در اجلاس سازمان جهانی کار، بلکه پشت میز محاکمه است.

جمهوری اسلامی باید از سازمان جهانی کار اخراج گردد. کارگران و معلمان زندانی و کلیه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند. کلیه پرونده هایی که علیه فعالین جنبش های مختلف اعتراضی تشکیل شده باید بدون استثنا و بی قید و شرط لغو شود.

حزب کمونیست کارگری امسال نیز روز نهم جون در تظاهرات مقابل مقر سازمان جهانی کار در شهر ژنو حضور خواهد داشت و همه مخالفان جمهوری اسلامی را به شرکت در میتینگی که با حضور جریانات مختلف چپ برگزار میشود فرامیخواند. حزب کلیه اتحادیه های کارگری شرکت کننده در اجلاس سازمان جهانی کار را فرامیخواند سازمان جهانی کار را برای اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی تحت فشار بگذارند.

 

حزب کمونیست کارگری مخالفان رژیم و مدافعان کارگران و مردم ایران را فرا می خواند با شرکت در این میتینگ، صدای اعتراض کارگران و مردم ایران را به حضور جمهوری اسلامی و تشکل های ضد کارگری آن که در اجلاس آی ال او شرکت میکنند هر چه رساتر کنند.

 

زمان و محل تجمع:‌

٩ جون از ساعت١١  میدان ملتها، در مقابل سازمان ملل، ژنو

 

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۳ جون ۲۰۱۷

 

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …