تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران:نه به مذاکره، بایکوتشان کنید!جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست!

امروز جمعه ۹ آوریل جلسه مذاکره و زدوبند نمایندگان دول غربی با نمایندگان تروریست و تبهکار اسلامی ایران در شهر وین اتریش مجدداً با تظاهرات و اعتراض مردم بجان آمده مواجه شد.

در این روز از اعتراض واحد اتریش تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران با خواست بایکوت جمهوری اسلامی و دستگیری و دادگاهی کردن نمایندگان آن، صدای اعتراض رادیکال کارگران، زنان، جوانان و آزادیخواهان جامعه ایران را به گوش گردانندگان این زدوبند و  مذاکره رساند.

مهین کابلی یکی از سخنگویان این اعتراض اعلام کرد که این اوباش نماینده ما نیستند و باید بعنوان تروریست و جنایت‌کار دستگیر و محاکمه شوند.

زنده باد آزادی و برابری!

سرنگون باد نظام جهل و جنایت اسلامی در ایران!

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۹ آوریل ۲۰۲۱

فیلم، گزارش و عکس از این تجمع

اینرا هم بخوانید

گزارش کمپین مالی حزب برای جمعآوری حداقل ۱۰۰ هزار دلار در یک ماه- لیست شماره دو

کمپین مالی حزب لیست شماره دو در پاسخ به فراخوان حزب برای جمع آوری حداقل۱۰۰ …