تورنتو: علیه اعدام ها و در حمایت از مبارزات مردم- جمعه 30 دسامبر

علیه اعدام ها و در حمایت از مبارزات مردم

در همبستگی با انقلاب ایران

ما همگان را به شرکت در این حمایت دعوت می کنیم.

زمان : جمعه 30 دسامبر 2022 ساعت 5 عصر

مکان: تورنتو میدان مل لستمن

تلفن تماس: 7138-471-416

ایران سولیداریتی

Solidarity with Iranian people

اینرا هم بخوانید

۴ نفر از جانباختگان و مصدومان حادثه انفجار گاز آبادانان؛ کارگر مخابرات بودند

جانباختگان و مصدومان حادثه انفجار لوله گاز در محمدشهر آبدانان؛ کارگران بخش خصوصی شرکت مخابرات …