جانشین خامنه ای جلادی دیگر است- یاشار سهندی

مندرج در ژورنال شماره ۶۶۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

محمود محمدی عراقی، یکی از آخوندهای مجلس خبرگان خبر داده که “آقا”، “حضرت آقا” شدن فرزندش، مجتبی خامنه‌ای را “نهی کرده”؛ خامنه­ای نگران شده “شبهه موروثی شدن رهبری مطرح” شود. مفسران هم گفتند: آقا دروغ می‌گوید، همان‌طور که همیشه دروغ گفته.

گیرم که دروغ گفته باشد یا گفته باشند؛ شاید هم حقیقت را می‌گویند. سؤال اینجاست: اگر خبرگان نجاست تشخیص بدهند مجتبی خامنه­ای یا هر انگل دیگری در کسوت آخوندی صلاحیت ولی‌فقیه شدن را دارد، برای ما مردم چه فرقی می‌کند؟

سال‌هاست “بحث جانشینی” خامنه­ای در میان اپوزیسیون راست همیشه مطرح بوده، و در این مدت همیشه هم تأکید داشتند که خامنه­ای همه چیز را “مهندسی” می‌کند که فرزندش جانشین او شود. در این بحث‌ها سهواً و یا عمداً بحث لیاقت و عدم لیاقت مطرح می‌شود از قبیل اینکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی‌فقیه باید “مجتهد جامع­الشرایط” باشد و “آقا مجتبی” نیست. بحث‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رود تا عملاً این را به شنونده القا کند که گویا اگر مهندسی خامنه­ای نباشد اتفاق خوبی خواهد افتاد! یا مطرح می‌شود نمایندگان مجلس خبرگان که قرار است؛ ولی‌فقیه بعد از مرگ ولی‌فقیه کنونی را انتخاب کنند، باتوجه‌به اینکه نمایندگان مجلس خبرگان از فیلتر شورای نگهبانی رد شده‌اند و منصوب خود خامنه­ای هستند، عملاً به این شبهه دامن می‌زنند که اگر انتخابات “سالم” بود، مجلس خبرگان حتماً “اصلح” را به ولایت می‌رساند!

یکی دیگر از آخوندهای مجلس خبرگان گفته: جانشین آقا معلوم است، فقط برای اینکه ترور نشود نامش اعلام نشده است! اینکه کدام آخوند جای خامنه­ای را بگیرد، همان‌طور که خامنه­ای توسط رفسنجانی جای خمینی را گرفت و چیزی عوض نشد؛ سرکوب سر جایش ماند و اسلام و حکومت اسلامی هر روز و هر ساعت دشمنی خود را با نفس زندگی و انسان به نمایش گذاشت، حتی اگر جانشین خامنه­ای “صالح­ترین” آخوند عالم باشد، نتیجه باز هم همان چیزی است که در ۴۵ سال گذشته بوده است.

معترضان در خیابان شعار می‌دهند: “نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت”؛ در واقع هیچ بخشی و هیچ نفری از این حکومت به فکر مردم نیستند. همگی یک باند مخوف مافیایی هستند که هر کدام غفلت کند دیگری او را می‌درد. این حکومت تاریخ را هم مسموم کرده است. به “زباله‌دان تاریخ” فرستادن این حکومت کافی نیست، بلکه باید آن بخش از زباله‌دان تاریخ را که این حکومت راهی آن می‌گردد برای همیشه قرنطینه کرد. این وقتی ممکن است که همه کاربستان این حکومت دادگاهی شوند.

اینرا هم بخوانید

هیاهوی چپ سنتی، ترس از آینده- یاشار سهندی 

   می گویند فرض محال، محال نیست. سندی تحت عنوان “نامۀ انجمن بین‌المللی کارگران به …