جدال بر سر سبک زندگی– اصغر کریمی

مندرج در ژورنال شماره ۶۸۹ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

نماینده خامنه‌ای در خوزستان: “مهم‌ترین دغدغه ما تضعیف سبک زندگی اسلامی و حجاب است”.

راه‌حل این بابا: “مطالبه جدی مردم و خامنه‌ای، پرداختن بیشتر به بحث حجاب است”. خامنه‌ای و بخشی از حکومت از بخشی دیگر با زبانی الکن تقاضای پرداختن! بیشتر به بحث حجاب می‌کند. موضوع به حد کافی گویا است.

بانکی‌پور نماینده مجلس هم گفته است: “تمام ارکان نظام برای جریمه بی‌حجابی به جمع‌بندی رسیدند”! به این جمع‌بندی که گشت ارشاد را نمی‌توان دوباره به خیابان آورد، میلیون‌ها بی‌حجاب را هم نمی‌توان دادگاهی کرد، بنابراین بی‌حجابی را مجبوریم تحمل کنیم حداکثر کاری که می‌توانیم بکنیم بی‌حجابان را جریمه کنیم. به این نمی‌گویند جمع‌بندی! به این می‌گویند شکست “تمام ارکان نظام” در برابر یک دشمن بزرگ خانگی! حالا که سنگر حجاب فتح شده است، خامنه‌ای و نمایندگانش فقط می‌توانند خوابیده پارس کنند.

اما برگردیم به بحث “سبک زندگی اسلامی”. سبک زندگی اسلامی تضعیف نشده، بلکه درهم‌شکسته است. نه ایران جامعه‌ای اسلامی است نه سبک زندگی مردم. بی‌حجابی گوشه‌ای از سبک زندگی است. هنر، رقص، موسیقی، تفریحات، سرگرمی‌ها، رابطه دختر و پسر و کلاً مرد و زن، روابط جنسی، موقعیت زن در خانواده و اجتماع، مراسم‌های غم و شادی، طرز لباس پوشیدن زن و مرد، ادبیات، مشغله‌های سیاسی و غیرسیاسی، افکار و اعتقادات، تلقی مردم از جوامع غربی، توقعات و انتظارات مردم و غیره اجزاء سبک زندگی است که از بنیاد غیراسلامی شده است. یعنی یک خلاصی فرهنگی عمیق به نفع اندیشه‌ها و فرهنگ پیشرو و مدرن در مقابل فرهنگ متحجر اسلامی و فرهنگ کهنه و سنتی، صورت‌گرفته است. فشار این تحول را در رسانه‌های حکومتی و نیمه حکومتی هم همه شاهد هستیم.

انقلاب زن زندگی آزادی مانند کاتالیزوری ده‌ها بار این تحول را سرعت داد. زنان و نسل جوان پیش‌قراولان انقلاب‌فرهنگی بوده‌اند، شکافی نسلی که یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بحران حکومت اسلامی است. اما انقلاب‌فرهنگی نسل‌های قبلی را هم دربرگرفته است. عقب‌گردی ممکن نیست. این، حکومت و آیت‌الله‌ها و سنت‌گراها هستند که مرتب عقب‌نشینی می‌کنند. این مسئله در کنار بحران اقتصادی و شکاف عظیم فقر و ثروت و خشم اکثریت مردم، فساد درباریان و بی‌حقوقی سیاسی نمی‌تواند به خیزش‌ها و انقلاب سیاسی علیه کل نظام و اقتصاد و سیاست و فرهنگ حاکم منجر نشود. خیزش‌های یک و نیم دهه اخیر دانه‌های زنجیر یک انقلاب است که نهایتاً کار را یکسره خواهد کرد. جامعه همچنان روی پنجه پا برای یک انقلاب همه‌جانبه سیاسی و اقتصادی ایستاده است.

اینرا هم بخوانید

جشن فارغ‌التحصیلی دخترانی بوشهری و دردسر حکومت – اصغر کریمی

مندرج در ژورنال شماره ۶۹۹ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …