“جرأت نمی کنیم بیرون از خانه بگوییم خانواده‌ شهید مدافع حرم هستیم”!

و چه خوب است اینجوری.
اعظم قمری همسر رضا خرمی پاسدار به درک واصل شده و محافظ سلیمانی به خبرگزاری حکومتی رکنا گفته است: “جرأت نمی کنیم بیرون از خانه بگوییم خانواده‌ شهید مدافع حرم هستیم!. ” یک ‌بار برای انجام کاری به دفترخانه رفتم و کارمند آنجا متوجه شد که همسر شهید مدافع حرم هستم. او گفت چرا گذاشتید همسرتان به سوریه برود، همین موضوع و چند مورد مشابه باعث شد که دیگر ما جرأت نکنیم بیرون از خانه بگوییم خانواده‌ شهید مدافع حرم هستیم.”!


و چه خوب است اینجوری. کل نظام مود نفرت و انزجار مردم است و در هر فرصتی شعار سرنگونی نظام را سر می دهند. این قدرت مبارزه مردم است در برابر یکی از وحشی ترین رژیم های تاریخ بشر.
نه تنها این خواهر زینب حکومت و باندهای تروریست دور و بر باند سلیمانی به درک واصل شده، بلکه کل سران و مقامات ریز و درشت رژیم آدمکشان هم مدتهاست که جرات ظاهر شدن در میان مردم را ندارند، مگر در معیت خیل محافظان و آدمکشانشان.


هر جایی سران و مزدوران رژیم جرات کرده و مثلا به میان مردم آمده اند، با موج اعتراض و مبارزه مردم روبرو شده و مردم هوو شان کرده اند. تازه ترین مورد آن تلاش و تقلای یک مزدور حکومتی در جریان اعتراضات باشکوه کشاورزان و مردم اصفهان بود، که مردم شخص خامنه ای رئیس حکومت آدمکشان را هوو کردند و روز بعد بنرهایش را در اصفهان آتش زدند. کل نظام در محاصره مردم معترض است. جنگ مردم با نظام و برای به زیر کشیدنش ابعاد واشکال مختلفی به خود گرفته است. حکومت در برابر مردم مدتهاست که “امنیت” ندارد! و این را خودشان هم می دانند. نبرد نهایی مردم برای به زیر کشیدن کل بساط جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه ای شده است.

اینرا هم بخوانید

زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین از سال آینده- محمد شکوهی

خبرگزاری حکومتی ایلنا خبر از برنامه‌ریزی دولت برای سه‌نرخی شدن بنزین داده و نوشته: “آنچه …