جناب توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک

انترناسیونال 914
همانطور که حتما مطلع شده اید، مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران و دارنده مدال طلای المپیک گزارش داده است که رئیس کنونی کمیته ملی المپیک ایران، سید رضا صالحی امیری، از شکنجه گران و بازجویان جمهوری اسلامی در زندانها در سمت مدیر ارشد وزارت اطلاعات بوده است و حتی قاتل شماری از زندانیان سیاسی است. این اطلاعات تکان دهنده که ازجانب آقای سردار پاشایی مربی سابق کشتی ایران علنی شده، یک بار دیگر بر این حکم تاکید میکند که جمهوری اسلامی مثل حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی باید در دنیا بایکوت شود، و بویژه نهادهای ورزشی بین المللی مانند کمیته المپیک باید این حکومت را از جامعه المپیک و ورزش جهانی اخراج کنند. این خواست را ما بعنوان دفتر بین المللی حزب کمونیست کارگری ایران قبلا نیز با شما طرح کرده ایم و میدانیم که از جانب نهادها و شخصتیهای بسیاری از ایران و در سطح بین المللی نیز از شما خواسته شده است. اما به دلایلی که از نظر ما قابل قبول نیست رد شده یا دنبال نشده است. اینکه یک بازجو و شکنجه گر و قاتل اکنون در راس کمیته ملی المپیک ایران قرار دارد و این را یکی از مربیان با سابقه کشتی ایران مطرح کرده، بروشنی ماهیت این حکومت را جلوی چشم میگذارد و نباید ذره ای تردید در حقانیت خواست بایکوت جمهوری اسلامی از نهادهای بین المللی از جمله المپیک باقی بگذارد.
بایکوت جمهوری اسلامی خواست گسترده مردم در ایران علیه حکومتی است که قاتل آنهاست. در زمینه ورزش نیز جمهوری اسلامی کنوانسیونها و استانداردهای پذیرفته شده بین المللی را مدام به نحو فاحشی نقض کرده است. این حکومت نه فقط زنان را به ورزشگاهها راه نمیدهد، ورزشکاران زن را به پوشش اجباری اسلامی مجبور کرده است، اجازه سفر به ورزشکاران زن بدون اجازه شوهرانشان را نمیدهد، ورزشکاران را ناچار میکند برای رو برو نشدن با ورزشکاران اسرائیل عمدا خود را بازنده کنند و غیره، بلکه تاکنون چندین نفر از ورزشکاران را به دلایل مختلفی از جمله شرکت در اعتراضات اعدام کرده است. یک مورد تکان دهنده آن همانگونه که مطلع شده اید اعدام نوید افکاری قهرمان جوان کشتی بود که در سال گذشته به نحو فجیعی اعدام شد و جرم او شرکت در اعتراضات دو سال قبل از آن بود. به او حتی اجازه ندادند قبل از اعدام، خانواده اش را ملاقات کند.
من از طرف دفتر بین المللی حزب کمونیست کارگری ایران یک بار دیگر از شما میخواهم که جمهوری اسلامی را از بازیها و جامعه المپیک اخراج کنید و از این طریق با خواست ورزشکاران و مردم ایران همراهی کنید. تامل و تردید در این جهت، برای جوانان و ورزشکاران ایران که قربانی این حکومت هستند نا امید کننده است.
بهرام سروش، مسئول دفتر بین المللی حزب کمونیست کارگری ایران
۱ آوریل ۲۰۲۱، ۱۲ فروردین ۱۴۰۰

انترناسیونال 914

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …