جنگ گزینه ها- یاشار سهندی

“برای نجات ایران، آن مادری که از او طفلی به نام شادی گم شده است، با چشم‌های روشن براق، با گیسویی بلند به بالای آرزو. هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر. این هم نشان ما: یک سو خلیج فارس، سوی دگر خزر.” (آدرس دادن به شیوه میرحسین موسوی)


“نخست وزیر محبوب امام” بیانیه دیگری داده و اذعان کرده جمهوری اسلامی با دوران طلایی امامش تمام شده و مجلس موسسان را راه گشای کار دانستند. البته خودشان در چگونگی آن ماندن و سر آخر هم آدرس ایران را دادند که کسی مبادا مثلا در دریای آدریاتیک دنبالش بگردد.
شیفته گان میر حسین، روشنفکران دینی، پای کوبان و دست افشان، با چشمی گریان از شوق، ندا دادند آمد آن سروش غیبی؛ و اطمینان دادند که میر ایشان چشم به سکوی پرش به قدرت ندارد. لامصب این قدرت چیست که همه آنرا با دست پس میزنند و با پا میکشند!


مجتبی واحدی هنوز جوهر وکالت دادنش به شاهزاده خشک نشده بیانیه میر حسین را شجاعانه دانست و خواستار توجه ویژه به آن شده. یعنی آدم به این بی معرفتی کسی دیده؟ ایشان البته چشم به قدرت ندارند بلکه به کسانی که چشم به آن دارند مشاوره میدهند در حد ارشد. و همه این کارها را سابقا فی سبیل الله انجام می دادند، امروز برای عاقبت به خیر شدن همه خوبان، از میر حسین تا شاهزاده.
اما بشنوید از غلامان دربار پهلوی؛ ایشان کفری شدند چرا الان که مسئله وکالت شاهزاده مطرح است صدای میرحسین بلند شده. حتما یک کاسه ای زیر نیم کاسه است تا گزینه وکالت ایشان را زیر سوال ببرند.
برخی از ذوب شدگان در شاهزاده والاتبار حرص شان درآمده این حرفهای که میر حسین در 81 سالگی میزند شاهزاده جان ما در 29 سالگی زده!


سرکار علیه، خانم کاملیا انتخابی فرد فرمودند یا میر حسین توهم زده یا اینکه میرحسین قصد : ” سرگرم کردن ملت با موضوعی جدید که قابل‌بحث باشد (دارد)؟ یا اینکه(قصد دارد) زمان بخرد و به شاهزاده رضا پهلوی و مردمی که خواهان رهبری و مدیریت او برای گذار از جمهوری اسلامی‌اند، بگوید که او تنها گزینه نیست؟”


تا همین هفته پیش امثالهم مدعی بودند هر کی گزینه دارد رو کند؟ امروز مدعی اند بوی توطئه می آید. حتما دست پنهانی در پشت پرده در کار است. آه، امان از این پشت پرده ها!


این مدعیان سلطنت نگون سار شده حتی چشم ندارند ببینند برای یک روز، نهایتا دو روز گزینه میر حسین روی میز تصمیم سازان پشت پرده باشد. تقصیر ندارند همه پروژه های ایشان چون بیشتر از این دوام نیاورده، اگر گزینه دیگری دوامش به سه روز برسد سکته ناقص را حتما خواهند زد.


تازه ایشان به موسسه گُمان، هم بدگمان هستند. مگه میشه علی دایی و علی کریمی در نظر سنجی هم پای شاهزاده رای بیاورند. از نظر ایشان، نظر سنجی درست است که 99درصد آرا به نفع شاهزاده باشد. یک درصد باقی مانده هم بین بقیه ( هر تعداد که هستند) تقسیم شود. آنهم نه به عنوان گزینه، گزینه یعنی شاهزاده، آن بقیه یک درصدی نهایتش باید همه در خدمت شاهزاده باشند و لاغیر.


جنگ، جنگ گزینه ها روی میز است. و باید زد زیر میزی که این گزینه ها روی آن است.

اینرا هم بخوانید

زیباکلام را گرفتند، آخرش چی میشه! یاشار سهندی

مندرج در ژورنال شماره ۷۳۰ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …