بازنشستگان: “توپ، تانک، مستند دیگر اثر ندارد”!

 از ساعت ده صبح روز دوم بهمن ماه جمعیتی بزرگ از معلمان شاغل و  بازنشستگان برای پیگیری خواستهایشان در مقابل وزارت کار تجمع کردند. در این حرکت اعتراضی که به فراخوان بازنشستگان برپا شده بود، تجمع کنندگان با شعارهایی چون “توپ، تانک، مستند، دیگر اثر ندارد” ، “شکنجه، مستند، دیگر اثر ندارد” به “مستند” رسوای صدا و سیمای جمهوری اسلامی عکس العمل نشان دادند و با شعار “معلم زندانی، آزاد باید گردد”، زندانی سیاسی آزاد باید گردد بر آزادی همه معلمان زندانی و زندانیان سیاسی تاکید کردند. شعارهای دیگر بازنشستگان عبارت بودند از:”تورم گرانی جواب بده روحانی”، “تورم، گرانی، بلای جان مردم”،”ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه”، “اختلاسها کم بشه، مشکل ما حل میشه”، “فریاد فریاد از اینهمه بیداد”، “از وعده ها خسته ایم، ما همه همبسته ایم”.

در این روز بازنشستگان همچنین با شعار “صدا و سیمای ما، ننگ ما، ننگ ما” اعتراض خود را علیه سانسور و توطئه گری و بازتاب نیافتن اعتراضات در رسانه های دولتی اعلام داشتند.

در تجمع این روز بازنشستگان همچنین دست نوشته هایی داشتند که بر روی آنها رئوس خواستها و اعتراضاتشان نقش بسته بود . از جمله بنرهایی با مضامین زیر توجه ها را به خود جلب میکرد: “دانشجو، کارگر، بازنشسته، اتحاد، اتحاد” ، “رفاه عمومی حق مسلم ماست”، “نان، کار، آزادی”، ” رسانه، تجمع، تشکل، حق مسلم ماست”، “جای معلم زندان نیست”،  “افزایش حقوقها به بالای خط فقر ٦ میلیونی”، “تحصیل رایگان حق همه کودکان است”، “بیمه کارآمد، درمان رایگان است”.

در محل تجمع امروز بازنشستگان نیروی انتظامی بسیاری مستقر شده بود و از تجمع کنندگان عکس میگرفتند. اما بازنشستگان بدون توجه به این تلاشها به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند. بدین ترتیب امروز نیز بازنشستگان با فریادها و شعارهایشان و با اعلام خواستهایشان، بار دیگر اعتراض کل جامعه را نمایندگی کردند.

حزب کمونیست کارگری بر حمایت وسیع همه مردم از خواستها و مبارزات بازنشستگان تاکید دارد. بازنشستگان به حقوقهای زیر خط فقر، به نبود امکانات و تامین اجتماعی، به هزینه سنگین درمان و کلا به زندگی زیر خط فقر شدیدا اعتراض دارند. این خواستها و اعتراضات شایسته بیشترین حمایتهاست.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

٢ بهمن ۱۳٩۷، ٢٢ ژانویه ٢٠١٩

https://www.facebook.com/shahla.daneshfar.9/videos/10215392251014287/

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …