حزب کمونیست کارگری:کارگران  فولاد اهواز خواهان آزادی بدون قیدو شرط همکاران خود هستند

امروز بیست و دوم دی ماه خانواده های ٤ کارگر زندانی گروه ملی فولاد اهواز بهمراه تعدادی از کارگران این کارخانه با تجمع در مقابل دادگاه جمهوری اسلامی پیگیر وضعیت این کارگران شدند. اسامی کارگرانی که هنوز در زندانند عبارت است از طارقخلفی، محمدرضا نعمت پور، بهزاد علیخانی و کریم سیاحی. خانواده های این کارگران بطور منظم تجمع و اعتراض کرده اند و پاسخی دریافت نکرده اند.  در بیانیه خبری ای که در این مورد در کانال تلگرامی کارگران فولاد اهواز منتشر شده این کارگران ضمن اعلام قدردانی از کارزار برای آزادی کارگران زندانی به ابتکار اتحادیه آزاد، از مردم اهواز، کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و بخش های مختلف مردم در سراسر کشور خواسته اند که تا آزادی بدون قید و شرط تمامی بازداشت شدگان و پاسخگویی به مطالباتشان، از اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد حمایت و پشتیبانی کنند. در این بیانیه بر خواست داشتن یک زندگی انسانی و به رسمیت شناختن حقوق اولیه ای چون برپایی مجمع عمومی و داشتن یک تشکل مستقل کارگری تاکید شده است. کارگران فولاد اهواز در این بیانه خبری همچنین بر خواستهایی چون پایان دادن به فضای امنیتی ایجاد شده در محیط کار و تولید، خاتمه دادن به پرونده سازی های امنیتی برای کارگران و سرکوب زندان کارگران تاکید کرده اند. کارگران فولاد اهواز در بیانیه خبری خود چنین اعلام کرده اند “ما همچنان در مبارزه با فساد ، تبعیض ، بی عدالتی و غارت ثروت های کشور در صف اول باقی خواهیم ماند و برای دفاع از معیشت و زندگی رو به نابودی و سفره غارت شده خود هیچ مانعی نمیتواند سد راه مان باشد”. این کارگران در پایان نسبت به ادامه بازداشت همکارانشان هشدار داده و مسئولیت آنرا مستیما متوجه مدیریت شرکت، استاندار خوزستان و دادستان اهواز دانسنته اند.

حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت از خواستها و مبارزات کارگران گروه ملی فولاد اهواز  بر ادامه همبستگی ها با مبارزات این کارگران و آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران بازداشتی تاکید دارد.

 پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٢ دیماه ۱۳۹۷، ١٢ ژانویه ٢٠١٩

 

 

اینرا هم بخوانید

گوشه هایی از اعتراض مخالفین رژیم اسلامی علیه عاشورای دولتی در تورنتو سه شنبه 16 جولای 2024

مصاحبه با بابک یزدی در مورد مضحکه عاشورای دولتی در تورنتو. سه شنبه 16 جولای …