حزب کمونیست کارگری: برگزاری مجمع عمومی کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری, اعتصاب کارگران وارد چهل و نهمین روز شد

هفت تپه: شماره ٥٤
روز یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد چهل و نهمین روز خود شد. در این روز کارگران در مقابل فرمانداری تجمع کردند و مجمع عمومی شان بر پا نمودند. در این مجمع عادل سرخه یکی از نمایندگان کارگران از نشست روز گذشته با هیات سه نفره مجلس که از تهران به شوش آمده بود، گزارش داد. او از اینکه نمایندگان کارگران در این نشست از همه خواستهای کارگران صحبت کرده و بر روی آنها تاکید نموده اند، گزارش داد. از جمله در این نشست نمایندگان کارگران بر روی پرداخت مطالبات همه بخش های کارگران هفت تپه، تمدید دفتر چه های بیمه، رفع مشکلات کارگران غیر نیشکری و دفع آفات و تمدید قرار دادهای کاری آنها، بازگشت به کار کارگران اخراجی، و در راس همه خلع ید از بخش خصوصی این بخش چپاول و دزدی در هفت تپه تاکید و پافشاری کردند. نمایندگان کارگران همچنین بر ادامه اعتصاب تا پاسخگویی به خواستهایشان تاکید کرده اند. عادل سرخه همچنین از اینکه خبرنگارانی از صدا و سیما و خبرگزاری در محل حاضر بودند گزارش داد و با اعتراض اعلام کرد که در این مدت اینها کجا بودند که امروز پیدایشان شده و گفت که اینها فقط هدفشان خبری کردن آمدن هیات خودشان به شوش است و جنجال کردن بر سر آن. و نمیخواهند صدای ما را انعکاس دهند و حرفهای ما را سانسور میکنند. اما تمام حرفهای ما در این جلسه ضبط شده و موجود است.

عادل سرخه از هفت تپه به عنوان الگوی کارگری در ایران و جهان یاد کرد و تاکید کرد که کسی بدون اطلاع و رای کارگران حق ندارد در جلسه ای در مورد هفت تپه شرکت کند. او گفت که اینها میخواهند کارگر خفه شود. اما ما خفه نمیشویم و بر حفظ اتحاد کارگران تاکید کرد. سخنان او با کف زدن کارگران مورد تایید قرار گرفت و شعار هفت تپه اتحاد، اتحاد سر داده شد. در این مجمع همچنین صحبت شد که از آنها خواسته شده است که هیاتی را برای نشست با مجلس به تهران بفرستند و عادل سرخه از تجمع کنندگان سوال کرد که آیا حاضرید هیاتی را همین جا از میان خود برای شرکت در این نشست انتخاب کنیم و بفرستیم. اگر حاضرید رای دهید و شرکت کنندگان با بلند کردن دست پاسخ مثبت دادند.

از سوی دیگر در نشست نمایندگان کارگران هفت تپه با هیات سه نفره مجلس یکی از کارگران به اسم حسن کهنکی میگوید: “مشکل هفت تپه را حل کنند. نه شلاق کنند و نه زندان کنند. مگر با بگیر و ببند مشکل حل میشود. اسماعیل بخشی را یک سال زندان کردید مگر مشکل حل شد؟ مگر اعتراضات ادامه پیدا نکرد؟ من شکمم گرسنه است. مشکل کارگران حل نشود تا یک سال دیگر هم می آییم تو خیابون”

در اطلاعیه روز گذشته گزارش کردیم که حسن کهنکی به خاطر اعتصاب این کارگران جهت بازجویی و “تهفیم اتهام “اخلال در نظم عمومی” برای دوازدهم مرداد به دادگاه شوش احضار شده است. کارگران در مقابل این احضارها و تهدیدات ایستاده اند و حق و حقوقشان را طلب میکنند.

برگزاری مجمع عمومی و تصمیم گیری جمعی از طریق این مجمع یک سنت پیشرو و آموزنده است و دخالتگری عمومی را تضمین میکند. کارگران نیشکر هفت تپه با اتکا به این الگو یک سنت ماندگار را در جنبش کارگری و در کل جامعه پایه ریزی میکنند. از تجربیات نیشکر هفت تپه باید آموخت.

پیش بسوی اعتصابات سراسری
پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
١٢ مرداد۱۳۹۹، ٢ اوت ۲۰۲۰

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان در شهرهای اهواز، شوش، کرمانشاه، تهران، اصفهان، قائمشهر، کرمان.شریفه محمدی آزاد باید گردد

امروز ۳۱ تیر بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد مثل یکشنبه های گذشته در شهرهای مختلفی …