حمید تقوائی: تشکر و قدردانی

در کنفرانس اخیر تشکیلات خارج کشور سیاوش مدرسی بخاطر مشکلات جسمی خود را برای عضویت در کمیته خارج کاندید نکرد. جا دارد از سیاوش عزیز بخاطر زحمات بی دریغش بعنوان دبیر کمیته تشکیلات خارج در یکی از فعال ترین دوره های این تشکیلات صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. برای او تندرستی و موفقیتهای بیشتر در پیشبرد دیگر وظایف حزبی اش را آرزو دارم. به بابک یزدی دبیر منتخب تشکیلات خارج نیز تبریک میگویم و امیدوارم در مسئولیت جدید بیشترین موفقیتها را داشته باشد.

حمید تقوائی

22 ژوئیه 2023

اینرا هم بخوانید

لیست فراخوانها به تجمعات اعتراضی در٢٠ ژوئن، روز جهانی زندانیان سیاسی در ایران

روز جهانی زندانیان سیاسی در ایران،روز مبارزه برای آزادی بی ‌قید و شرط زندانیان سیاسی …