خامنه ای :”کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است”. اعتراضات کار دشمن بود!

 خامنه ای امروز در در دیدار با سران قوا و جمعی از مسئولان رژیم به موضوع حجاب اجباری پرداخته و گفته:” حجاب ر«محدودیت شرعی و قانونی» است و «کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است.»

وی مدعی شد: «خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند اگر بدانند پشت کار آنها چه سیاستی است قطعاً این کار را نمی‌کنند.» وی در ادامه «کشف حجاب» را برنامه «دشمن» خواند و گفت:”منتها خب همه توجه داشته باشند دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. بدون برنامه و اینها، کارهای بی‌قاعده نباید انجام بگیرد؛ با برنامه، مسئولین برنامه داشته باشند و دارند، ان‌شاءالله این کار دنبال بشود”.

وی مثل همیشه اعتراضات را به دشمن نسبت داد و گفت:”پشت صحنه‌ی اغتشاشات دستگاه‌های جاسوسی دشمنان بودند.-  توطئه‌هایی از سوی دشمنان برای داخل کشور ما بوده، توطئه‌هایی هم خواهد بود، اغتشاشات پاییز گذشته. اینها مسئله‌ی زن را بهانه کردند، هیاهو راه انداختند، پشت قضیّه هم دستگاه‌های جاسوسی دشمنها بودند، دولتهای غربی، آن کشورهایی که خودشان در مسئله‌ی زن به شدت متهم‌اند؛آن وقت اینها در قضیه‌ی زن، به جمهوری اسلامی که برترین شأن را برای زن قائل است ایراد میگیرند و خط و نشان میکشند و حرف میزنند. برگرفته از فارس

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …